Dluhopis Natland 2023/6,0

Mohl si tento dluhopis koupit kdokoli? 
Dluhopis mohou zakoupit pouze tzv. “kvalifikovaní investoři”, v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 
 
Jak zjistím a prokážu, jestli jsem kvalifikovaný investor? 
Pokud čestně prohlásíte, že rozumíte rizikům a máte s investováním zkušenosti, je minimální investice 125 tisíc EUR.  
Pokud k tomuto čestnému prohlášení také prokážete administrátorovi dluhopisu, že investice odpovídá vašemu zázemí a cílům, je minimální investice 1 mil. Kč. 
 
Co dluhopis financuje? 
Akvizice a přípravu rezidenčních developerských projektů Natlandu před samotnou výstavbou. Důvěra v naše projekty si zakládá na téměř dvacetileté zkušenosti s realizací stovek bytů. 

Jaké jsou developerské projekty Natlandu?  
Naše současné a minulé projekty si můžete prohlédnout zde. O všech budoucích projektech není možno z obchodních důvodů plně hovořit. 
 
Jaké má dluhopis výhody pro mne jako investora? 
Nesrovnatelně vyšší zhodnocení než v bance bez zásadního nárůstu rizika, a to díky kapitálové síle Natlandu.  
 
Kde se mohu o dluhopisu dočíst více?  
V brožuře dluhopisu