Dluhopis Natland Bonds III.

Natland Bonds III. je třetí tranše v rámci dluhopisového programu pro společnost Natland Bonds.

Česká národní banka pro něj schválila Základní prospekt pro dluhopisový program.

Bližší informace jsou v podmínkách tranše a v brožuře.