Dluhopis NGH 01-02/2015

Může si tento dluhopis koupit kdokoli? 
Dluhopis mohou zakoupit pouze tzv. “kvalifikovaní investoři”, v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 
 
Jak zjistím a prokážu, jestli jsem kvalifikovaný investor? 
Pokud čestně prohlásíte, že rozumíte rizikům a máte s investováním zkušenosti, je minimální investice 125 tisíc EUR.  
Pokud k tomuto čestnému prohlášení také prokážete administrátorovi dluhopisu, že investice odpovídá vašemu zázemí a cílům, je minimální investice 1 mil. Kč. 

Jaké má dluhopis výhody pro mne jako investora? 
Nesrovnatelně vyšší zhodnocení než v bance bez zásadního nárůstu rizika, a to díky kapitálové síle Natlandu.