Dluhopis NRIF 2024

O jaký typ dluhopisu jde?  
Jde o tzv. veřejnou emisi s prospektem, kterou schválila Česká národní banka dne 15.5.2019. . 
 
Co pro mě toto schválení od ČNB znamená?
Na rozdíl od velkého množství emisí bez prospektu, u emisí s prospektem osvědčuje regulátor finančního trhu obsah zákonem požadovaných údajů potřebných pro investorovo rozhodnutí o koupi dluhopisu. Všechny informace o investičním projektu, zárukách, transparentnosti podnikání atp. jsou detailně popsány právě v prospektu emise schváleném Českou národní bankou. V červenci 2019 ČNB schválila Dodatek 1
 
Co dluhopis financuje? 
Výtěžek z emise bude použit na rezidenční development. Alespoň 75 % objemu musí být investováno do rezidenčního developmentu v Praze.

Kdo je administrátorem emise?  
Emisi spravuje J&T Banka, renomovaná banka specializující se na investice. Ta je také manažerem emise a prodává dluhopisy investorům. . 
 
Co znamená rozpětí objemu emise 300-450 mil. Kč? 
Celkový objem emise je až 450 mil. Kč. Prvních 300 mil. Kč bylo upsáno během několika dní od zahájení. Následně ČNB schválila dodatek o úpisu dodatečných 150 mil. Kč, a ty byly také během července 2019 plně upsány.   
 
Kde se mohu o dluhopisu dočíst více?  
Na stránkách Natland rezidenčního investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.