Cenný papír (Prioritní investiční akcie)

Prioritní investiční akcie NRIF 
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. 
 
Do čeho fond investuje? 
Fond investuje do developerských projektů skupiny Natland. Naše současné a minulé projekty si můžete prohlédnout zde.

V minulosti fond již například zafinancoval úspěšný projekt Čakovický park
 
Jaké má investice do fondu výhody pro mě jako investora? 
O kvalitě strategie fondu svědčí, že v březnu 2019 byl díky výsledkům dosavadních investic zvýšen očekávaný výnos z 5,1 % na 5,4-5,52 % p.a. 


Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu). 
V případě zisku fondu pod 5,1 % p.a., je kapitál přesunut od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií. Při odkupu po třech letech neplatí fyzické osoby daň z příjmu. Při odkupu do tří let je sazba 15 %. 
 
Jaké jsou podmínky investice? 
Dle pravidel fondů kvalifikovaných investorů: 
Pokud čestně prohlásíte, že rozumíte rizikům a máte s investováním zkušenosti, je minimální investice 125 tisíc EUR.  
Pokud k tomuto čestnému prohlášení také prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu zázemí a cílům, je minimální investice 1 mil. Kč. 
 
Slyšel(a) jsem o PRIF. Co je NRIF?  
Jde o totéž. Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (NRIF) je jen nové jméno (od roku 2019) původního Prvního rezidenčního investičního fondu s proměnným kapitálem, a.s., který vznikl v červnu 2011. 
 

Kde se mohu dozvědět více? 
Na stránkách investičního fondu Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.