David Manych

Partner

V Natlandu působí od srpna 2013, jako partner je primárně odpovědný nejen za finanční řízení holdingových entit, ale též za majetkové účasti v segmentu finančních služeb. Ze své pozice aktivně spolurozhoduje o akviziční politice skupiny i jejím strategickém směřování. Vykonává dozor a naplňuje výkon akcionářských práv. Po absolvování VŠE v Praze pracoval jako asistent auditora a manažer auditu v BDO, následně pak získával a uplatňoval znalosti a zkušenosti v mezinárodní skupině Telefonica a O2 v Praze a Slough/Londýně ve financích.