Distressed assets

Řešení problémových aktiv je naší silnou stránkou a výzvou zároveň. Obnáší řešení konfliktních situací mezi vlastníky, akcionáři i zaměstnanci. Často je nutné dělat nepopulární kroky a opatření. Cílem je ozdravit firmu či značku, zvýšit výnosnost pro věřitele anebo majitele. 

Akcionářské spory

Od řešení nefunkčních vztahů mezi vlastníky
k úspěšnému areálu

Když se v roce 2009 otvíral golfový areál na pronajatých pozemcích na okraji Prahy, nevypadalo to, že smělé plány nevyjdou. Zakladateli ale brzy došly peníze. Dohodl se na vstupu soukromého investora s finanční podporou.
Ten tak získal poloviční podíl ve firmě, která držela nájemní smlouvu na pozemky, ale i ve společnosti hřiště provozující. O rok později se ale situace změnila a mezi businessovými partnery došlo k neshodě, která neměla smírné řešení. Společnost přestávala fungovat, všechny způsoby řešení i platby byly zablokovány. Soudní spory paralyzovaly provoz areálu, nakonec vedly i k ukončení nájemních smluv k pozemkům.  

Natland následně finančně pomohl při obnově areálu po ničivých povodních, kdy se hřiště a jeho provoz opět dostaly do obrovských problémů a získal dlouhodobé nájemní vztahy k pozemkům. Společnost se silným partnerem získala potřebnou finanční stabilitu a v rámci skupiny Natland vyrostl resort do areálu s nejvyšším počtem členů a zároveň je jediným hřištěm v Praze, kde je
k vidění evropská golfová Tour.  

Změny regulace

Od počátečního financování přes krizový management
a ztráty po ziskového hráče na poli nebankovních půjček 

Na trh mezi zhruba 60 tisíc nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vstoupila nová společnost v roce 2011. O rok později jí investiční skupina Natland finančně pomohla s expanzí, a to poskytnutím úvěru výši 50 milionů korun. Zároveň tak získala desetiprocentní podíl. Objem poskytnutých úvěrů se zdvojnásobil a firma z Moravy přes jižní Čechy expandovala do Prahy. Problémy mezi zakladateli ale znamenaly ohrožení splácení úvěru a roční ztráta dosahovala 50 milionů korun. K životaschopnosti měla mimo jiné pomoci synergie se spořitelním družstvem, které ale spadalo pod regulaci ČNB a přizpůsobování procesů bylo velmi náročné. Zároveň přišla regulace centrální banky i na trh samotných nebankovních půjček.

Pozice Natlandu se změnila: stal se krizovým manažerem, restrukturalizoval, vložil další finance a na základě zdravého jádra firmy založil novou společnost, kterou 100procentně vlastnil. Až do roku 2017 byl Natland primárním zdrojem financování, v témže roce ale došlo k akvizici jiné firmy za pomoci financování seniorní bankou. Na konci roku pak společnost získala jako jedna z prvních čtyř nebankovních firem licenci ČNB na poskytování úvěrů. V roce 2018
se pak rozhodla k akvizici další značky, což znamenalo i převzetí 700 obchodních zástupců a postupnou optimalizaci obou sítí v jednu.  

Adaptace na změny trhu

Tříletá transformace až k pětinásobným tržbám
a stabilní pozici na trhu 

Na východě Bratislavy provozovala firma paroplynové elektrárny zásobující část slovenské metropole teplem. Energetický trh a podmínky podnikání v oboru 
se neustále měnily, podnik nestíhal technologický pokrok. Problémy se začaly ve firmě objevovat v momentě, kdy ztratila klíčové zakázky, klesala poptávka i tržby. Zastavily se investice do dalšího rozvoje, protože se vlastník podniku dostal do finančních potíží na svých zahraničních projektech kvůli poklesu cen ropy i oslabení rublu.  

Natland do společnosti vstoupil v roce 2015, jako vklad přinesl nejen finance, ale také zkušenosti s krizovým řízením. Mezitím se změnil slovenský zákon
o podpoře obnovitelné energie, což znamenalo další možnou zátěž. Natland zafinancoval další investice do oprav i záložního zařízení a podařilo se uzavřít kontrakt na dodávky tepla až do roku 2031. Provoz paroplynové elektrárny se podařilo plně obnovit, firma začala výrazně růst. EBITDA vzrostla sedmkrát, roční tržby pětkrát. V roce 2018 Natland podnik prodal strategickému investorovi, společnosti Veolia Energia Slovensko.  

Mezigenerační výměna

Od řešení problematického dědictví po získání části aktiv 

V roce 2013 se jedno z českých podnikatelských impérií ocitlo kvůli náhlému úmrtí zakladatele bez šéfa. Dědictví bylo zatíženo složitými obchodními vztahy, zájmy mnoha společníků, některé projekty byly zablokovány trestním řízením, komplikace se objevovaly i u zahraničních aktivit. Cílem jediné dědičky bylo vše prodat a hledala partnera pro pomoc při vedení sporů, litigačním financování
a další spolupráci.  

Skupina Natland poskytla potřebné financování a právní i odbornou podporu v rámci řízení v České republice i v zahraničí týkající se pozůstalosti. Situace byla komplikovanější také kvůli nekompletní dokumentaci či chybějící jasné organizační struktuře. Dohledávaly se finanční toky, využívalo forenzní šetření, složitě se kooperovalo se zahraničními strukturami. Po ukončení všech aktivit do skupiny Natland přibyly některé společnosti z portfolia dědiců, které nyní vykazují stabilní růst.  

Finanční situace /řízení

Od odkupu pohledávek přes restrukturalizaci po vstup investora ze skupiny  

Módní značka se na trhu objevila v roce 2010, o sedm let později upsala dluhopisy v objemu 150 milionů korun, podnikání se ale příliš nevedlo. Vlastní kapitál se propadl do záporných čísel, ztráta se stále zvyšovala. V polovině roku 2018 už kumulovaná ztráta dosáhla 473 milionů, společnost navíc byla v prodlení se splácením investičního bankovního úvěru. Podnik požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Aby byla restrukturalizace úspěšná, bylo třeba najít zdroj peněz a především skutečného investora, který se samotnou restrukturalizací byznysu pomohl.  

Natland Finance investiční fond odkoupil pohledávky a Natland se stal postupně největším zajištěným věřitelem. Poskytl provozní financování, společnost s krizovým managementem mohla pokračovat v provozu a připravit plán restrukturalizace. Na konci dubna roku 2019 povolil soud společnosti reorganizaci, plán zároveň počítal se vstupem nového investora z investiční skupiny Natland. Nejprve muselo dojít k optimalizaci provozu, snížení velké části nákladů. V roce 2020 soud schválil aktualizovaný reorganizační plán a novým majitelem se stala společnost ze skupiny Natland. Mění se koncept businessu, aby odpovídal tržním podmínkám, z eshopu
se stává tržiště a buduje se partnerská síť obchodů, díky nimž bude značka dostupnější v regionech.  

Geopolitické vlivy

Od poskytnutí úvěrového rámce přes pozici největšího věřitele k dohodě o vypořádání vztahů 

Stavební společnost byla součástí velké skupiny zahrnující až čtyři desítky firem. Její hlavní činností byl development a zajištění řady technických profesí a činností pro stavebnictví, působila v Česku, na Slovensku, zakázky měla i v Rusku. Mimo jiné kvůli nové situaci na ruském trhu, uvalení sankcí a potížím ve vztahu s místním dodavatelem se skupina ale dostala do problémů, které vyústily v nutnost restrukturalizace. Do té se v polovině roku 2018 zapojila investiční skupina Natland, která poskytla celé skupině finanční rámec, aby mohlo dojít ke stabilizaci a celkové restrukturalizaci. Součástí zapojení Natlandu do celého procesu byla také spolupráce při prodeji majetkových účastí a restrukturalizace některých majetkových účastí celého holdingu.  

Strategie vlastníků skupiny se ovšem postupně změnila. Natland se proto posunul čistě do věřitelské pozice vůči některým majetkovým účastem holdingu i vůči mateřské společnosti se sídlem v Holandsku. Pozici věřitele Natland 
posílil akvizicí balíku bankovních pohledávek. Situace nakonec vyvrcholila úpadkem stavební společnosti a řeší se konkurzem. Po více než roce, v říjnu roku 2019, došlo mezi investiční skupinou Natland a holdingem k dohodě o vypořádání vzájemných vztahů, která zahrnuje převzetí některých majetkových účastí, složek majetku anebo opčních práv.