„U investic nestačí jen peníze. Vkládáme i své znalosti, zkušenosti s řízením firem, ale také odvahu uskutečnit změnu.“

Strategie Natlandu

V růstu společnosti mohou bránit různé problémy. My se snažíme je identifikovat, odstranit a pomoci se systémovou změnou pro další fungování. Pokud má podnik zajímavý produkt, službu nebo inovaci, ale má existenční problémy, snažíme se mu pomoci. Hledáme řešení, aby byl nakonec v nejlepší možné kondici. Nejsme v takových firmách jen investoři, jsme přímo krizoví manažeři. Stabilizujeme je a znovu nastartujeme. Změny někdy bolí, ale naše zkušenosti i odbornost ukazují, že je to často nutná podmínka, aby bylo možno znovu stoupat na vrchol. 

V těchto projektech jsme problem solver, který má pozitivní postoj k riziku. Při řízení projektů vyznáváme „hands-on“ přístup. Proto je řešení distressed assets naší opravdu silnou stránkou. Máme za sebou mnoho projektů, díky nimž je náš tým považován za jeden z nejsilnějších na trhu.

Řešení
problémových aktiv

Problémová aktiva vznikají obvykle kvůli sporům mezi akcionáři, nečekaným regulatorním omezením, nezvládnuté mezigenerační výměně, geopolitickým vlivům, neschopnosti přizpůsobit se tržním změnám a obecně vždy v důsledku špatné finanční situace firmy. Řadíme k nim také řešení složitých dědických řízení nebo spory v rámci rodin.

Více o distressed assets

Podrobnější informace o distressed assets naleznete v našich případových studiích.