Podpora a pomoc 

Společenská odpovědnost, podpora prospěšných aktivit, pomoc potřebným. To vše v Natlandu bereme jako přirozenou součást firemní kultury. Část finančních prostředků vracíme společnosti,
kde žijeme a podnikáme. Věříme, že i díky tomu dodáváme odvahu měnit ideje a vize ve skutečnost, a pomáháme rozvinout potenciál lidí i ojedinělých projektů.

Aktuálně podporujeme

Už několikátý rok jsme generálním partnerem nejstaršího českého think-tanku, který se od počátku ekonomické transformace stal hybnou silou při prosazování svobodných a moderních pohledů
na hospodářství i politiku. 

Dlouhodobě podporujeme jednoho z nejlepších českých lyžařů Kryštofa Krýzla.

Podpořili jsme dokumentární film z produkce Toxpro o příběhu osmdesátiletého námořníka Paula Johnsona, jehož jedinou životní hodnotou je svoboda a nespoutanost. Snímek v roce 2019 zaznamenal první úspěchy na mezinárodních festivalech.

Podporujeme neziskovou organizaci specializující se na pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Pomohli jsme s celoročním nájmem a energiemi pro azylový dům. Pro děti tým Natlandu přichystal vánoční dárky.

Ústav nezávislé žurnalistky

Neziskovou organizaci, která se zabývá poskytováním informací, zpravodajstvím a nezávislou žurnalistikou, podporuje Natland od počátku jeho vzniku. Zakladatel skupiny Tomáš Raška působí také jako člen správní rady ústavu, pod nímž působí i nezávislý server Hlídacípes.org. Ten vydal například publikaci Mapa české justice,
již následně díky podpoře Natlandu dostal každý absolvent právního oboru na českých právnických fakultách v akademickém roce 2018/2019.

Více než třemi miliony korun Natland podpořil národní vzdělávací program neziskové organizace Člověk v tísni. V první polovině roku 2020 pomohla téměř 1500 dětem. Rodiny, kterým organizace pomáhá, se potýkají s různými problémy – absencí jednoho
z rodičů, dluhy, nemocemi, nízkým vzděláním a podobně. Poradci organizace pomáhají například s přechodem nebo udržením se na střední škole, a také dětem s trestní minulostí. V době karantény kvůli koronaviru byla pomoc ještě více žádoucí, neboť se mnoho dětí ocitlo zcela offline.

Zapojili jsme se do charitativního projektu Nadace Terezy Maxové, který podporuje návrat dětí z dětských domovů do rodinného prostředí a pomáhá maminkám v nouzi. Od roku 2009 rozdělila nadace více než deset  milionů korun.

Dříve jsme podpořili

Několik let jsme byli generálním partnerem sdružení Czech Top 100, které mapuje nejvýznamnější české firmy z hlediska jejich hospodaření i dalších aspektů fungování včetně jejich popularity.

V uplynulých letech jsme několikrát byli partnerem hodnocení nejlepšího českého lyžaře či snowboardisty s názvem Král bílé stopy.

United movement

Taneční studio a skupinu JRA2 z Veselí nad Lužnicí jsme podpořili na cestě na mistrovství světa do chorvatské Poreče, kde tanečníci nakonec získali více než šest titulů.

Podpořili jsme nadaci Naše dítě, nezávislou organizaci pomáhající dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným či opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Nadace také poskytuje bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a prosazuje legislativní změny k lepší ochraně dětí.

Podpořili jsme nadaci, která od roku 1997 v návaznosti na americkou Foundation for a Civil Society, rozvíjí českou filantropii, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života. Patří k největším a nejaktivnějším nadacím, podpořila několik tisícovek dobročinných projektů za miliony korun.

Nadační fond pomáhá zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Zlepšuje vybavenost českých nemocnic, přispívá ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů, významně však také podporuje vědecké projekty. Skupina Natland byla mimo jiné hlavním partnerem benefičního koncertu Nadačního fondu.