Arca Capital

Nabízíme věřitelům Arcy pomoc.

Neprodávejte své pohledávky nyní hluboko pod cenou. Spojte se s námi, pomozte nám získat vám za ně co nejvyšší plnění. 

Nabízíme toho však mnohem více.

Situace

Budoucnost skupiny Arca je nejistá. Na některé firmy bylo nyní uvaleno moratorium. To chrání dlužníka před věřiteli. Ani poté však není zaručeno uspokojení všech dlužníků. Stále není jasné, co se stane po skončení moratoria. Případné řešení sporů a náhrad se bude táhnout více než deset let. Byl by to největší případ k rozuzlení v celé historii Česka a Slovenska - celková výše závazků se odhaduje na ????

Nebezpečí zbrklé reakce

Tváří v tvář nejistotě a zdlouhavosti procesu se může mnoho věřitelů snažit prodat své pohledávky hluboko pod cenou, a tratit tak naději na vyšší výnos.
Natland také nabízí odkup vašich pohledávek, ať jde o převod dluhopisů či směnek, nebo postoupení ostatních pohledávek, pokud jste rozhodnuti, že okamžitý prodej je nejlepší cesta. Nabízí však mnohem více.

Co nabízí Natland

Odkup pohledávek


 

Dluhopisů (převod)

Směnek (převod)

Ostatních pohledávek (postoupení)


Zastoupení věřitele
 

Uzavření smlouvy o spolupráci

Plná moc pro námi určeného advokátovaČinnosti Natlandu
na vlastní náklady
vedoucí k maximalizaci
výnosu pro věřitele

Uplatňování pohledávek po celou
dobu trvání relevantních řízení

Komplexní právní servis

Ekonomické a daňové poradenství

Služby soudních znalců a znaleckých ústavů

Koordinace postupu s ostatními věřiteli
se společným cílem


Distressed assets: problém jako výzva 

I dobře rozjetá firma se může dostat do složité situace. V růstu jí mohou bránit nejrůznější problémy. My se jich nebojíme. Snažíme se je najít, rozpoznat, odstranit a pomoci
se systémovou změnou pro další fungování. Hledáme řešení, abychom podnik vrátili do co nejlepší kondice. V takových případech nejsme investoři, ale krizoví manažeři. Pokud vidíme v podniku potenciál, dobrý tým a zajímavý produkt, zajímá nás. Restrukturalizace, krizové řízení či záchrana firem v insolvenci či v potížích, je naše silná stránka.

Změny regulace

Více

Mezigenerační výměna

Více

Distressed assets

Více

Adaptace na změny trhu

Více

Finanční situace/řízení

Více

Geopolitické vlivy

Více

Monitoring zpráv o Arca Capital

V tomto výpise jsou uváděny zprávy s týdenním zpožděním, a 

Označení  Typ nabídky  Splatnost  Objem  Nominál  Výnos  Stav 

Dluhopis Natland 2023/6,0

Pro kvalifikované investory 2023 100mil Kč 250.000,- (min. 100.000,- EUR) 6,0% p.a Aktivní

Dluhopis NRIF 2024

Veřejná s prospektem 2023 100mil Kč 10.000,- 6,0% p.a Upsáno (450mil Kč)

Máte dotaz k litigačnímu financování?

Napište nám, obratem se vám ozveme.