Čakovice Park III

Basic information about the project

Registered as:První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sector:Development
Our investment since:2010
Stake:majoritní
Engagement:vlastnictví