Investuje každý, kdo svými volnými prostředky někomu dopomohl k naplnění jeho cíle. Investor však nemusí mít dostatek informací o cílech, jež čekají naplnění; výsledky se zároveň dostaví až za nějaký čas a investor tak může mít obavy z nejistoty.

Investice do fondu je ideálním řešením. Investiční skupina má všechny tři zásadní stavební kameny pro budování kvalitního a bezpečného portfolia:

  • Znalosti trhu a finančního řízení
  • Zkušenosti z minulosti i z alternativních trhů či zemí
  • Čas, který skupina investovala do pečlivé přípravy a analýzy projektů pro investiční fond

Investorovi zůstávají všechny hlavní výhody:

  • Jistota plné kontroly – investiční fondy Natlandu investují vždy pouze do vlastních reálných projektů, které sami řídíme a za kterými si stojíme. Spolu s kontrolou přichází samozřejmě i odpovědnost, které se nezříkáme. Do projektů vkládáme zásadní měrou vlastní prostředky a velmi často i prostředky, které nám na projekt půjčil některý z bankovních ústavů.
  • Neodvádí se daň z příjmů – fyzické osoby jsou osvobozeny od daně v případě, že investor překročil držení investice 3 roky.
  • Investor si zachová flexibilitu – zatímco fond dále investuje, investor může své vložené peníze navyšovat, nebo si je nechat vyplatit i s výnosem.

Dostupné fondy

TypEmitentOčekávaný výnos akciíOdkupyÚpisVeřejně obchodovatelnéMinimální investiceVstupní poplatekVýstupní poplatekNáklady fonduDruh fonduObhospodařovatel
Cenný papír (Prioritní investiční akcie)NRIF5.4-5.52%pololetně (do 90 dní)měsíčněAno, na Burze cenných papírů Praha1mil Kč a 125tis. EUR3%10% při odkupu do 3 let, 0% při odkupu po 3 letechMaximálně 0.5% p.a. z průměrné hodnoty aktivFond kvalifikovaných investorů 

AVANT investiční společnost a.s.

Factsheet 2Q 2019