Investiční fondy

Investiční fondy Natlandu investují vždy pouze do vlastních reálných projektů, které skupina sama řídí, a za kterými stojí. Nese přímou odpovědnost, což dále minimalizuje riziko pro externího investora. Do projektů skupina Natland vždy investuje i vlastní prostředky.

Dostupné fondy

TYP emitent Druh fondu OČEKÁVANÝ VÝNOS AKCIÍ odkupy ÚPIS VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ Minimální investice Vstupní poplatek Výstupní poplatek Náklady fondu
Prémiové investiční akcie ECFS Credit Fund SICAV Fond kvalifikovaných investorů 6,9 -8,8 % měsíčně měsíčně ne 1 mil. Kč resp. 125 tis. € do 3 % 0 % po 3 letech, 15 % po 2 letech, 20 % do 2 let max. 3 % p.a. z hodnoty majetku Fondu
Prioritní investiční akcie Natland Assets Fund SICAV Fond kvalifikovaných investorů 6,0-6,6 % pololetně (do 90 dní) měsíčně na Burze cenných papírů Praha 1 mil. Kč resp. 125 tis. € 3 % 0 % po 3 a více letech, jinak 10 %  max. 0,5 % p.a. z prům. hodnoty aktiv

Výhody investování do fondů

Vždy dostupní

Pro stávající i potenciální investory jsou neustále dostupná data a reporty, stejně tak možnost individuálních schůzek se specialisty investiční společnosti AVANT či naším týmem poradců.

Zkušenosti a kontrola

Naše více než desetileté zkušenosti s investicemi do nemovitostních projektů jsou zárukou velmi detailní analýzy každého z projektů před jeho akvizicí.

Majetek pod kontrolou

Peníze jsou investovány do projektů, které vlastní fond prostřednictvím jednotlivých projektových společností a fond má nad nimi absolutní kontrolu.

Dohled regulátora

Fond má sídlo v České republice a podléhá přísné kontrole České národní banky. Správcem fondu je AVANT, investiční společnost, největší správce fondů kvalifikovaných investorů v České republice. Kontrolu nad finančními operacemi provádí depozitář fondu, kterým je Česká spořitelna, a.s. a fond podléhá pravidelnému auditu.

Osvobození od daně z příjmů

Fyzické osoby neodvádí daň z příjmu, pokud investici drží tři roky.

Flexibilita

Investor může požádat o doplnění vkladu i o výběr investice.

Aktivně se podílíme na řízení investic

Důvodů, proč investovat prostřednictvím investičního fondu místo přímé investice do samotné firmy, je několik. Investor mimo jiné nemusí mít dost informací o směřování a cílech podniku, schází mu energie pravidelně sledovat vývoj společnosti i trhu, na němž působí.

Natland má znalosti tradičních i alternativních trhů, zároveň má zkušenosti s finančním řízením. Spolu s časem, který skupina věnovala analýze projektů pro investiční fond, to znamená takřka jistotu při budování kvalitního a bezpečného portfolia.

Mám zájem o investici.

Chcete více informací o možnostech investovat? Vyplňte, prosím, formulář anebo se ozvěte přímo.

Kontaktní osoba

Radek Pajič
Associate
+420 603 378 390
radek.pajic@natland.cz

Další informace k ECFS Credit Fund SICAV

Další informace k Natland Assets Fund SICAV