Natland Management, s.r.o.

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
Recepce B/5. patro
Česká republika

IČO: 030 18 164
DIČ: CZ03018164

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226590

Natland Real Estate, a.s.

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
Recepce A
Česká republika

IČO: 031 36 949
DIČ: CZ03136949

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19827

Natland Group, SE

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

IČO: 029 36 992

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1396

Natland Finance investiční fond, a.s.

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

IČO: 030 73 866

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19802

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

IČO: 029 36 992

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka B 17277