Litigační financování

Financování soudních sporů je služba, kterou skupina Natland nabízí
už několik let. Při litigačním financování poskytuje finanční zdroje,
aby umožnila zahájení či pokračování soudního sporu. 
Většinou stojí na straně žalobce, službu je ale možné sjednat
i pro stranu žalovanou. Každé z nich pak služba umožňuje řídit
rizika nákladů sporu, zároveň pomáhá vylepšit cash-flow během
trvajících sporů a nezasahuje do aktiv, které subjekt může investovat jinak. 

Co je litigační financování  

Finanční služba, která žadatelům v soudních sporech nebo rozhodčích řízeních umožňuje efektivně řídit jejich náklady.
Mezi rizika nákladů patří například odměny právníků, náklady na znalce, soudní poplatky a další výdaje, včetně možnosti
zaplatit náklady druhé strany v případě, že nárok nebude úspěšný. 
V anglosaském světě existuje litigační financování roky. V Anglii a Walesu je využívají od roku 1967, přes Austrálii se začátkem 90. let začalo šířit do dalších právních systémů západního světa a například v USA dosahuje objem litigačního financování zhruba 10 miliard dolarů. V posledních letech se stále častěji objevují případy financování soudních sporů i v České republice. 

Pro koho je určeno 

Litigační financování je možno sjednat nejen pro žalující stranu, ale i pro žalovanou, která může například čelit sérii
nákladných žalob. Klienty jsou nejčastěji obchodní společnosti či advokátní kanceláře a investoři. V insolvenčních
řízeních bývá součástí litigačního financování investorem i financování insolvenčního správce.  

Kdo to platí 

Financování je poskytováno na základě takzvaného non-recourse principu. Pokud klient svou soudní při prohraje, investorovi - respektive financiérovi sporu - nic nedluží. Litigační financování není půjčka, která se musí vracet. Pokud klient spor vyhraje
- za finanční pomoci investora - náklady na při platí z části vysouzené sumy. A investor je odměněn za to, že nesl riziko,
a to podílem na vysouzeném plnění. 

Výhody využití litigačního financování 

Klient díky externímu financování zvyšuje svou šanci na úspěch, například možností dovolit si kvalitnější a nákladnější
právní zastupování. Investor zase prostřednictvím široké škály kontaktů pomůže shromáždit všechny chybějící a nezbytné
informace, aby byl právní případ kompletní. Posílená finanční pozice může odradit protistranu od umělého prodlužování sporu.
Jde také o psychologický efekt vůči protistraně.  

Specifické případy  

Pomoc litigačním financováním je obzvláště významná v případě, že společnosti hrozí konkurz. Pokud firma nemá prostředky
na uchránění svého majetku v soudní při a dostane se proto do konkurzu, může investor fungovat zároveň jako specialista
na zlepšování chodu a hodnoty firem. V případě soudního úspěchu může pak získaným podílem pomoci i s následujícím růstem firmy.  

Garance mlčenlivosti

Je samozřejmé, že soukromí klienta je od začátku jednání o litigačním financování chráněno dohodou o mlčenlivosti. Expertní tým litigačního finančníka ohodnotí rizika sporu a jeho časovou a finanční náročnost. Vzájemnou spolupráci povzbuzuje to,
že obě strany mají zájem na finálním úspěchu u soudu. 

Máte dotaz k litigačnímu financování?

Napište nám, obratem se vám ozveme.