MCM-IMMO, a.s.

Průmyslový park navazující na centrální výrobní areál Škody v Mladé Boleslavi

MCM-IMMO je firma provozující (mimo jiné) průmyslový areál se sklady, hospodářskými budovami a ubytovacími prostory v těsné blízkosti hlavního areálu Škody v centru Mladé Boleslavi. Ve vlastnictví má také několik větších budov v samotném centru města. 

Investiční skupina Natland získala 100% podíl ve společnosti na podzim 2020 v rámci reorganizačního plánu, když původně spolupracovala s rakouskou bankou Waldviertler Sparkasse na profinancování závazků společnosti.

Území je mimořádně vhodné pro další development, na kterém nyní Natland pracuje. Areál je přímo na hranici mezi rezidenční a průmyslovou oblastí a skýtá tak univerzální potenciál. Součástí společnosti je také menší průmyslový areál v Mělníce, také s bohatými možnostmi rozvoje.

Areál Mladá Boleslav

Celková plocha:  41.400 m2
Zastavěná plocha: 6.700 m2

Areál Mělník

Celková plocha:  9.600 m2
Zastavěná plocha: 1.400 m2