Nový zákon o spotřebitelském úvěru změní trh spotřebních i hypotéčních úvěrů

V prosinci vstoupil v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Česká národní banka, která na trh s úvěry nově dohlíží, chce od každého jejich poskytovatele licenci, vlastní kapitál ve výši 20 milionů korun a kapitálovou přiměřenost alespoň ve výši pěti procent z poskytnutého ale dosud nesplaceného objemu úvěrů. Pro mnoho subjektů to značí ukončení činnosti a vypořádání se s klienty.

Majitelé takových firem je mohou zkusit prodat investorovi, který sám firmu na licenci připraví a následně o ni požádá, ale tento scénář není příliš pravděpodobný. Pro stávající majitele nebankovních firem by i s ohledem na rizikovou přirážku ke kupní ceně za firmu bez licence znamenal velkou finanční ztrátu. Možný je i odprodej samotného portfolia pohledávek za klienty inkasní společnosti, i zde ale musí současní poskytovatelé počítat s masivními ztrátami.

„Je tu ale ještě jedna možnost, kterou je zdačlenění portfolia končících poskytovatelů včetně jejich obchodních zástupců pod křídla větší firmy, a která znamená důležitou konkurenční výhodu ve srovnání s pouhým prodejem pohledávek inkasní společnosti. Nenaruší se tak vazba mezi klientem a obchodním zástupcem, který mu úvěr poskytl, což vždy vede k nejlepšímu výběru splátek díky zachování lokální znalosti,“ říká Miroslav Kučírek, předseda představenstva firmy EC Financial Services, a.s., poskytovatele spotřebitelských úvěrů pod obchodní značkou Express Cash patřícího do skupiny Natland Group. 

Podle něj tento model nabízí obchodním zástupcům příležitost dál řídit své klientské agentury při zachování provize a rovněž mít zajištěno financování úvěrů pro nové klienty, které do nové společnosti přivedou.

„Naše společnost takovou službu sestavenou pro zájemce o inkaso na klíč již úspěšně několika nebankovním subjektům poskytuje, kdy mimo naše vlastní klienty spravujeme cizí portfolia dosahující hodnoty cca 500 milionů korun a čítající přibližně 30 tisíc klientů. Čísla ukazují, že v řadě případů je Express Cash při inkasu efektivnější, než byl původní poskytovatel,“ dodává Kučírek.  

Výhodou takového řešení udržení klienta v obchodním cyklu u nového nebankovního poskytovatele je i konsolidace závazků klientů v rámci jediné společnosti, což může pro původního poskytovatele znamenat rychlejší inkaso celkového zůstatku dluhu klienta. Inkasní společnosti totiž na rozdíl od nového poskytovatele dluhy klientů nerefinancují, ale jen inkasují a případně rozmělňují do delších splátkových kalendářů. Varianta převzetí klientského portfolia včetně obchodní sítě je okamžitým řešením pro původního poskytovatele i z pohledu minimalizace provozních nákladů.

Od okamžiku převzetí portfolia pak nese veškeré náklady související s inkasem (např. provize obchodních zástupců, náklady vymáhání atd.) nová společnost. Původnímu vlastníkovi portfolia tak odpadají zásadní provozní náklady a může svou činnost rychle utlumit, zatímco stále inkasuje podstatnou část výnosu ze svého původního portfolia, čímž omezí ztrátu způsobenou ochodem z tohoto segmentu podnikání. 

Všichni zájemci o poskytování spotřebitelských úvěrů musí ČNB o licenci požádat nejpozději do konce února 2017, banka o jejím udělení rozhodne do 15 měsíců. Licence bude platná na pět let, a kdo o ni v předepsaném termínu nepožádá, tomu automaticky zanikne od 1. března 2017 oprávnění poskytovat spotřebitelské úvěry pod sankcí až 20 milionů korun. Právě přísnost nových zákonných kritérií podle lidí z oboru může znamenat konec mnoha poskytovatelů, případně velké finanční ztráty. Někteří totiž zřejmě o licenci ČNB vůbec nepožádají, protože nové podmínky nesplní.

 

Co by vám nemělo uniknout

27. 8. 2020Tiskové zprávy

Natland již druhý rok vyrostl o třetinu

Číst dále

14. 7. 2020Tiskové zprávy

Investiční skupina Natland a stavební holding PSJ uzavřely dohodu o vypořádání vzájemných vztahů

Číst dále

19. 6. 2020Tiskové zprávy

Server rizikovedluhopisy šíří nepravdy o Natlandu

Číst dále

27. 5. 2020Tiskové zprávy

Natland vyvedl ZOOT z insolvence

Číst dále