Reakce na článek v Lidových novinách

Deník Lidové noviny zveřejnil dne 30. června 2015 článek Tomáše Plhoně nazvaný „Podivná hra kolem golfu. V hlavní roli Natland“. Text je protkán nepřesnými a neúplnými informacemi, přičemž jeho autor zcela - a velmi pravděpodobně záměrně - ignoroval některé důležité informace, které mu byly poskytnuty. Skupina NATLAND Group (NG) tímto uvádí článek na pravou míru.

Předně není pravdou, to, co údajně tvrdí jihočeský podnikatel Pavel Sova – tedy že ho NG připravila o účast na společnostech (např. Clasides) kontrolujících luxusní golfový resort v Praze na Zbraslavi. NG neměla a nemá žádný akciový podíl na žádné z těchto společností a nikdy nebyla vlastníkem akcií společností s majetkovou účastí pana Sovy.

O tom, že by se o případ zajímala pražská kriminální policie, není skupině NG nic známo a žádný z orgánů činných v trestním řízení ji v tomto směru dosud nekontaktoval. Uvedení této informace v článku proto působí účelově ve snaze poškodit dobré jméno skupiny NATLAND Group.

Nesporným faktem je, že společnost Clasides byla akcionářsky ovládána rodinou Motlíkových a panem Sovou, a že v ní probíhaly spory akcionářů, do kterých skupina NATLAND Group neměla potřebu nijak vstupovat. Tyto neshody vygradovaly v roce 2013 valnou hromadou společnosti Clasides, která změnila představenstvo a dozorčí radu, čímž pan Sova jako akcionář ztratil na jejich rozhodování vliv.

Spor o právoplatnost rozhodnutí této valné hromady není dosud pravomocně ukončen, a je tedy předčasné jej jakkoliv právně hodnotit či interpretovat. Důležité však je, že Pavel Sova se nespokojil s ochranou svých práv akcionáře standardní právní cestou, ale snažil se i dalšími prostředky blokovat činnost společnosti – jak podanými předběžnými opatřeními, tak zablokováním bankovního účtu firmy, a v neposlední řadě faktickým znemožněním provozu resortu pomocí najatých bezpečnostních agentur apod.

Pavel Sova uvedenými aktivitami naprosto zablokoval činnost společností provozujících golfový areál a z toho důvodu způsobil ztrátu nejcennějšího aktiva, kterým byla dlouhodobá nájemní smlouva k pozemkům, na nichž bylo golfové hřiště provozováno.

Poté, co dal odvolací Vrchní soud v Praze společnosti Clasides a rodině Motlíkových za pravdu v tom, že návrhy pana Sovy jsou šikanózní, a rozhodnutí soudů nižších instancí zrušil, společnost Clasides se v souladu se zákonem obrátila na soud s žalobou na pana Sovu, coby navrhovatele předběžných opatření, s nárokem na náhradu škody. Tento spor nebyl dosud pravomocně ukončen.

Článek v LN se z důvodů, o nichž lze spekulovat (např. že autor článku Tomáš Plhoň rovněž pochází z jihu Čech a že se s podnikatelem Sovou zná), zabývá pouze důsledky pro pana Sovu, avšak nikoliv příčinami sporu mezi někdejšími spoluvlastníky firem, ani dopady, které kroky pana Sovy mají jak na ostatní akcionáře, nebo věřitele společnosti Clasides (historického provozovatele golfového resortu na Zbraslavi).

Přitom je zcela evidentní a nesporné, že to byly aktivity pana Sovy, kvůli nimž společnost Clasides přišla o nájem golfového hřiště. Vlastník pozemků vypověděl firmě Clasides smlouvu proto, že porušovala nájemní vztah - zejména neplacením svých závazků.

Společnost Prague City Golf, vlastněná skupinou NATLAND Group, provozuje sportovní a rekreační areál od dubna 2013, kdy se naprosto otevřeně a legitimně ucházela o pozici správce, následně - po získání uvolněné nájemní smlouvy - jako provozovatel a také jako investor. Skupina NATLAND Group do tohoto areálu od svého vstupu investovala několik desítek milionů korun s jednoznačným cílem vybudovat v Praze prestižní golfový resort.

Dnes na něm dostávají excelentní servis nejen zkušení golfisté, ale i česká golfová reprezentace, začínající golfisté, jakož i golfisté senioři. Skupina NATLAND Group nechala na své vlastní náklady (v řádu milionů korun) zkultivovat dlouhodobě neutěšený stav okolních pozemků a připravuje na nich jak rozvoj golfového hřiště, tak navazující volnočasové aktivity.

Kontakt pro další informace:

Pavel Lukeš
mediální zástupce NATLAND Group
email: lukes@natlandgroup.com
mobil: +420 604 281 361

Co by vám nemělo uniknout

27. 5. 2020Tiskové zprávy

Natland vyvedl ZOOT z insolvence

Číst dále

17. 4. 2020Napsali o nás

Odklad nájmů zhorší v konečném důsledku zdraží bydlení

Číst dále

9. 4. 2020Napsali o nás

Za jedinou chytrou karanténou dle GDPR na světě stojí CleverMaps

Číst dále

4. 4. 2020Naše výstupy

I v zamrznuté ekonomice pokračují práce v nejvyšší budově země

Číst dále