Co bude znamenat asijská obchodní zóna RCEP pro ČR?

(Část tohoto textu našeho hlavního ekonoma převzala média, například zde.)

V neděli 15.11. vytvořilo 10 zemí ASEAN a pět přidružených gigantů (Číny, Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a Nového Zélandu) RCEP, největší blok volného obchodu na světě. S 29 % světového HDP bude větší než Severoamerická dohoda nebo EU. Poprvé nějaký vícečlenný blok zahrnuje Čínu. Co to znamená pro ČR?

Dopad na českého spotřebitele 

 • Obchodní dohoda ještě více zpřístupní tamním výrobcům tamní trhy. Ty navíc již léta bohatnou rychleji než Česko a tak se stávají relativně atraktivnější.

 • V krátkém období 3-4 let to znamená, že u nás asijské zboží bude relativně zdražovat. Tedy přesněji řečeno, díky technologickému pokroku nebude zlevňovat tak rychle, jak by zlevňovalo bez dohody. Klasický vliv snížené nabídky "pro Evropu" když se asijským výrobcům zatraktivní tamní trhy.

 • Následně však nabídka zase stoupne (a ceny budou zase klesat rychleji). A to proto, že zvýšený obchod uvnitř Asie ještě více zefektivní tamní výrobu. (Čína již dnes bojuje s rychlým zdražováním práce). To ale bude pár let trvat, zatímco zrušení bariér pro již hotové výrobky bude okamžité.

 • Pak budeme i u nás mít zboží ještě levnější než bez dohody.  

Dopad na české exportéry 

 • Pro naše vývozce nesofistikovaných výrobků se samozřejmě zvýší konkurence. O to více je však zřízení RECP dobrou zprávou pro exportéry s vysokou přidanou hodnotou.

 • Jednou z největších bariér pro české exportéry do Číny je nedostatečná ochrana duševního vlastnictví. Nastavení norem je přitom hlavním posláním dohody RECP: Samotná cla jsou dnes již většinou natolik nízká, že se moderní obchodní dohody točí právě kolem necelních překážek.

 • A proto je pro naše exportéry dobře, že dohoda zahrnuje země s tradicí britského zákonodárství (Austrálie, Nový Zéland, Singapur) s důrazem na ochranu duševního vlastnictví.

 • Pokud v duchu vládního hesla „Země pro budoucnost“ za několik let skutečně navýšíme podíl hi-tech v našem průmyslu, tou dobou v Asii může dnešní dohoda vytvořit nejen bohatší, ale i bezpečnější exportní trhy. 

Dopad na evropskou ekonomiku a rétoriku

 • K samotnému podpisu dohody mohla dopomoci katarze Covidu. Svět kterému dominoval asijsko-evropský a asijsko-americký obchod se patrně na několik let proměnil. Volání po lokálnější produkci slyšíme nejen z EU ale i z USA (tam dokonce již před Covidem).

 • Asijské země tak nyní dělají jen to, co EU dělá niž dávno. Koncentrují se na místní produkci. Nejen ze strategických důvodů, ale i kvůli rostoucímu bohatství v regionu. To tak následně bude díky obchodní výměně růst ještě rychleji.

 • Tak jak volný obchod v EU pomohl Evropě, tak i RCEP pomůže Asii ke zbohatnutí.

 • Lidé, kteří ekonomii nerozumí, nyní budou o to více volat, jak Evropa prohrává v pomyslném globálním závodě, jak jí ujíždí vlak...

 • Ti ostatní však budou vědět, jak je i pro Evropu dobré mít bohatnoucího globálního souseda.