Zaměstnanci Natlandu podpořili ženy v azylovém domě ROSA

Lockdowny roku 2020 v mnoha rodinách zkomplikovaly soužití. O to je dnes důležitější než kdy jindy pomáhat obětem domácího násilí.

Otázka je, jak. V centru ROSA naleznou ženy oběti domácího násilí veškerou asistenci, a pokud potřebují, pak i anonymní azyl. Už loni se naši zaměstnanci spontánně rozhodli uspořádat sbírku na nové hračky pro děti žen v azylovém domě. Letos však chtěli jít dál.

Tušili, a pracovníci ROSY jim to potvrdili, že zatímco o Vánocích je vždy dárců přehršle, skutečná pomoc by měla vydržet i do povánočních časů.

Proto si letos pracovníci vytkli poskytnout každé ženě pomoc v běžném, povánočním, všedním životě. V něm musíme dál obstarávat potraviny, drogerii, léčivo, prostě předměty každodenní potřeby. A tak se před vánoci každý zaměstnanec (neboť zúčastnit se chtěli všichni) na dálku v duchu propojil s jednou obětí domácího násilí a zakoupil jí poukaz právě na některý typ každodenních potřeb. 

Protože když jim pomůžeme s těmito běžnostmi, budou mít lepší možnost si někdy v roce 2021 udělat radost - podle svého. 

A z toho máme radost my.