Natland a bratislavský paroplyn skupiny PPC

2015-2018 Hands-on transformace po vstupu Natlandu

2000-2013
Bezproblémový stav

Na východě Bratislavy provozuje skupina PPC dva velké plynové kotle, které vyrábějí teplo (teplou vodu), a přitom ještě navíc dokážou turbínou (ko)generovat elektrickou energii. Teplem zásobují východní Bratislavu (smlouva s firmou Bratislavská teplárenská od začátku století).

 • Funguje jako průběžný, nikoli vyrovnávací zdroj.
 • Smlouva s firmou Slovenské elektrárne od začátku století.
 • Zdroj pro vyrovnání potřeb regulace napětí v el. síti, náběh 15 min.
 • Smlouva se správcem sítě.

 

Problémové aktivum

 • Nedůvěra bank kvůli formalitě
 • Změny regulace
 • Geopolitické vlny
 • Proměny trhu a technologický pokrok

Výsledek vstupu

 • Nebylo nutno zařízení odepsat 
 • Zaměstnanci mají dál práci
 • Levnější vyrovnávání sítě - více prostoru pro solární a větrné zdroje

Problematický provoz a počátek potíží

2014
Vznik problémů

Pro investiční firmu vlastnící skupinu PPC není problematický provoz zajímavý, prodává. Paroplynky kupuje skupina s energetickými projekty v Rusku, Nigérii, Botswaně a Pakistánu.

 • Celková poptávka klesá. Díky technologickému pokroku se více velkoodběratelům vyplatí vlastní zařízení.
 • Možné strategické hry účastníků trhu, zabraňující i ekonomicky smysluplným obchodům.
 • Tržby se dramaticky propadají, provoz zdrojů ztrácí ekonomický smysl.
 • Vlastník může výnosné aktivum při dočasných potížích opustit a ohrozit pokračování ekonomické činnosti aktiva.

2015
Pokračování problémů

Novému vlastníku se také nedaří uzavřít smlouvy. Vlastník se dostává do finančních potíží na svých zahraničních projektech, zejména díky poklesu ceny ropy a oslabením rublu. Vlastník není schopen dokončit investici do transformace staré a koupě nové jednotky.

 • Existuje nebezpečí, že investor koupil paroplynky v potížích proto, aby stroje vyvezl ze země na své zahraniční projekty.
 • Životaschopnost aktiva ohrožena ostatní aktivitou vlastníka, která s aktivem přímo nesouvisí.
 • Aktivum ohroženo geopolitickými událostmi přímo nesouvisejícími (vlastníka srážely na kolena protiruské sankce).
 • Vlastník není schopen dokončit investici do transformace staré a koupě nové jednotky.

2015–2018
Hands-on transformace
po vstupu Natlandu

Transformace businessu a změna využití strojů je spojena s rizikem i při nejlepším plánování. Klíčové na energetických trzích je získat kontrakt na dodávku tepla. Původní rozdělení rolí mezi obě zařízení nebylo ekonomicky udržitelné. Kontrakt na teplo vyžaduje velkou spolehlivost dodávek. Po změně slovenského zákona o podpoře obnovitelné energie přestalo být využití větší turbíny ekonomicky udržitelné.

Hands-on

 • Natland byl po důkladné analýze ochoten na sebe riziko vzít.
 • Natlandu se podařilo uzavřít kontrakt na dodávky tepla, a to až do 2031.
 • Natland byl, na rozdíl od předchozího majitele, schopen financovat další investice, do opravy i záložního zařízení o ekvivalentním výkonu od fy. Siemens.
 • Natland změnil využití větší turbíny a zapojil ji do systému vykrývání nedostatku elektřiny v energetické síti.

Hands-on přístup Natlandu a cesta z problémů

2018 - Zajištěná budoucnost

Provoz paroplynky se podařilo obnovit. Business plán je kontrakty nastaven a zajištěn na dlouhá léta dopředu. Natland paroplynku prodává energetickým specialistům skupině VeoliaEnergia Slovensko, a.s.

icon-check

Zajištěná budoucnost

Nebylo nutno zařízení odepsat (a někde někým stavět nové) ani vyvézt ze země

icon-check

Zajištěná budoucnost

Zaměstnanci mají dál práci

icon-check

Zajištěná budoucnost

Díky levnějšímu vyrovnávání sítě je více prostoru pro solární a větrné zdroje

5,2x Větší roční tržby

23x Větší čistý zisk

Chytrost investice nespočívá v její velikosti,
ale v pochopení toho, co přesně je potřeba
a jak toho nejchytřeji dosáhnout.