Natland a EC Financial Services - nebankovní půjčky

Z počátečního financování přes krizový management 50milionových ztrát až po silného ziskového hráče dneška

2011 - Situace na trhu spotřebitelských úvěrů

Díky pozvolnému růstu hospodářství po finanční bouři 2008 existují 2 poptávky po spotřebitelském úvěru 

 • Krátkodobé problémy likvidity u lidí postižených předchozím hospodářským poklesem
 • Urychlení spotřeby statků u lidí na lepšícím se pracovním trhu 

Bankovní půjčky jsou pro většinu drobných klientů nedostupné. Na trhu je téměř 60 tisíc nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů

 • mimo přímý dohled ČNB a její regulaci
 • business plán často postaven na získávání pokut z prodlení, smluvních, a propadnutí zástav z insolventních klientů. 

Prostor pro business plán založený na opakování půjček, předcházení insolvencím. 

2011 Vstup firmy ExpressCash na trh

2 pilíře business plánu - dlouhodobý vztah se:

 • Zákazníkem: spolupracujícímu dlužníkovi mohou být odpuštěny smluvní pokuty či úroky z prodlení. Klient má motivaci se vrátit.
 • Obchodními zástupci: transparentní a spravedlivé stanovení odměn, bez krátkodobých nárazových akvizičních akcí podrývajících dlouhodobost.

Investice zakladatelů nestačí na expanzi z jižní Moravy do Čech

2012 Vstup Natlandu pro financování expanze

 • Natland poskytuje úvěr 50 milionů Kč, splatný do konce roku a zajištěný finančními instrumenty.
 • Natland získává 10% podíl
 • Díky investici se objem úvěrů zdvojnásobuje, přes Jižní Čechy expanduje firma až do Prahy.

Zrod problémového aktiva

 • Objevují se problémy mezi zakladateli, ohrožena schopnost splácet financování
 • Synergické spojení se spořitelním družstvem naráží na regulatorní těžkosti
 • Příchod regulace ČNB i na vlastní trh nebankovních půjček

Natland řešitelem problémů

 • Mění roli z počátečního financovatele na krizového manažera s důrazem na finanční cíle
 • Provádí restrukturalizaci, vkládá další finance, zakládá EC Financial Services
 • Získává jako první na trhu licenci od ČNB

Série problémů a jejich řešení

2012
Vznik problémového aktiva

 • Po problémech mezi zakladateli je ohrožena schopnost splácet půjčku na rozvoj firmy
 • Likvidace firmy je reálná, Natland však přechází z financování rozvoje do role krizového manažera

Zdravé jádro původní společnosti přechází do nově vytvořené EC Financial Services, 100% vlastněné Natlandem.

Natland začíná cestu k ozdravení EC Financial Services z ročních ztrát převyšujících 50 milionů Kč. 

2014
Problematické synergie

 • obnovování životaschopnosti mají dopomoci synergie se spořitelním družstvem ANO které dokáže zdrojovat finance, EC Financial Services zase umisťovat
 • spořitelní družstva spadají pod regulaci ČNB, přizpůsobení procesů je náročné, ale EC Financial Services získává zkušenosti které se jí v budoucnu vyplatí

Pod přímým finančním řízením Davida Manycha z Natlandu s důrazem na plnění finančních cílů se daří umenšovat ztrátu a rozpouštět náklady regulatorního přizpůsobení.

Zkušenosti a disciplína Natladu s jasně definovaným investičním a divestičním oknem je přínosem. Ziskovosti lze dosáhnout rychleji, a opora umenšuje strach z dalších riskantních kroků.

 

2017
Umožnění exitu jiné firmy (1)

 • EC Financial Services získává významnou zakázku pro zástavního věřitele firmy DOOR Financial a.s., jež se zmítá v právních přích o svou budoucnost
 • Díky nastaveným procesům dokáže EC Financial Services dovybrat zastavené pohledávky nakonec  ještě efektivněji než původní poskytovatel

Potvrzení výhodnosti strategie dlouhodobé práce s klienty a schopnosti převzít a efektivně spravovat existující portfolio v problémech.

2017
Financování seniorní bankou

 • Vedle manažerského řízení byl Natland až do roku 2017 primárním zdrojem financování - transformace i vlastních půjček
 • K financování bankou je potřeba dokončit transformaci ve stabilní dospělou společnost schopnou reagovat na proměny trhu i regulatorního prostředí.
 • Mety dosaženo v roce 2017 kdy seniorní banka financuje 70 % akvizice závodu JET Money

Úspěch Natlandu při transformaci umožnil přeskočit celou jednu vývojovou fázi - vydávání dluhopisů. Seniorní banky standardně vstupují až po ní. 

Díky vybudovaným zkušenostem s regulatorním prostředím se na konci roku společnost stává jedním z prvních 4 nebankovních držitelů nové licence ČNB na poskytování úvěrů.  

2018
Umožnění exitu jiné firmy (2)

 • Akvizice za vyšší stovky milionů Kč závodu konkurenta, uvažujícího o odchodu z trhu
 • Olomoucká společnost s obchodní značkou Smart půjčka chtěla po opuštění trhu hotovostních půjček udržet kontinuitu pro klienty, zástupce i zaměstnance.
 • EC Financial Services schopna převzít všech 700 obchodních zástupců a postupně zoptimalizovat obě sítě do jedné

Po sérii investic a kapitálových injekcí se společnost dostává provozně do vysokých kladných čísel. 

Může tedy započít cestu splácení významných nákladů Natlandu jako investora, které tuto transformaci umožnily. Ten je dále může použít do transformací nových projektů na trhu, které zůstávají za svým potenciálem. 

Prokázané úspěchy v umožnění exitu jiných firem a v zisku seniorního financování

2019 - Zisková společnost s důvěrou finančního trhu

V rámci své transformace k ziskovosti pod taktovkou Natlandu prošla EC Financial Services ozdravnou kůrou s důrazem na dosahování finančních cílů.

Nastavení pečlivých moderních procesů finančního řízení provázely zpočátku sice vyšší náklady, ale vytvořily podmínky pro nejrychlejší splnění regulatorních podmínek na trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů.

Díky těmto bohatým zkušenostem vyrostla EC Financial Services během několika let v plně dospělou firmu, která dokázala, že je schopna zodpovědně přebírat portfolia jiných firem, které uvažují o exitu z trhu, a poskytovat jim stejně vysokou úroveň služeb.

icon-check

Problémové aktivum vyléčeno, důvěra seniorních bank a zdravý růst schopný dalších akvizic.

icon-check

Vlajková loď procesu ozdravování spotřebních úvěrů - spokojení klienti se vracejí pro další půjčky bez obav z budoucnosti.

icon-check

Schopnost rychle reagovat na další změny regulatorního prostředí díky nejmodernějším vnitřním postupům.

1. pololetí 2019:

zisk 50mil. Kč

2x vyšší obrat proti 2018

Očekávání za 2019:

>500mil. Kč obrat

120mil. Kč EBITDA

I nejlepší business plán se může stát problémovým aktivem.
Klíčová je pak reakce investora. Když má zkušenosti,
rozpozná, kdy může namísto likvidace zrekonstruovat.