Natland vstupuje do příbramské teplárny a financuje její transformaci

Praha 1. července – Investiční skupina Natland získala třetinový podíl ve společnosti Mincom, a.s., jež nově vlastní a provozuje Příbramskou teplárenskou, a.s. Zajistila také financování transakce a následné modernizace

Dne 31.6.2018 dokončil Mincom převzetí 100% akcií Příbramské teplárenské, a.s. od insolvenčního správce a zároveň rozvodnou teplárenskou infrastrukturu od města Příbram. Končí tak téměř dvacetiletá nejistota ohledně budoucnosti tohoto podniku. 

Na straně prodávajících působila poradenská společnost Patria Corporate Finance spolu s dražebníkem Naxos 

Jednalo se o složitou transakci, kde vystupovali dva prodávající – město Příbram a věřitelé zkrachovalé společnosti Příbramská teplárenská 

Natland vystupoval na straně kupujícího, účelové společnosti Mincom, ze skupiny EnergoFuture jako poskytovatel financování této transakce a zároveň se stal investorem s výší podílu 33%.  

Příbramská teplárna zároveň zahájila adaptaci části svých výrobních kapacit ze spalování uhlí na využití dřevní štěpky. Tato investice dosáhne výše přibližně 100 mio CZK a krom výroby tepla bude nově vyrábět i elektrickou energii, s instalovaným výkonem 40 MW. 

Propojení ekologie a ekonomie provozu nespočívá jen v nižších emisích a nové kogeneraci elektřiny, ale také v lepším využití zdrojové suroviny. Namísto hnědého uhlí bude od nové topné sezóny teplárna spalovat lehce obnovitelnou dřevní štěpku, a přestavěný kotel bude mít navíc o šestinu vyšší účinnost (83 %).  

Aby se transformační práce v příbramské teplárně stihly do začátku topné sezóny, bylo nutno jednat rychle, čemuž přispěla i kvalita technické přípravy stávajícího týmu Příbramské teplárenské a týmu EnergoFuture. 

Právní poradenství skupině Natland poskytovala advokátní kancelář Dentons,na straně skupiny Energo Future pak advokátní kancelář Strnad, Joch, Lokajíček 

 

Technické parametry: 
 

Kotle – parametry, výkon: 

 • 3 kotle ČKD Dukla, poslední exempláře, co ČKD vyrobila.  
 • Granulační kotle na hnědé uhlí, membránové 
 • Každý kotel o výkonu 50 t/h přehřáté páry o tlaku 3,85 MPa a teplotě 445 °C 
 • Napojena kondenzační parní turbína (TG1) o výkonu 37,6 MWe s generátorem o výkonu 40 MWe 
 • Celkový instalovaný příkon kotelny je 14,1 MWt, instalovaný tepelný výkon je 138,45 MWt 
 • Kotle vyrobeny 1988, 2 uvedeny do provozu 1993, 1 v 1995 

Hlavní výměníková stanice: 

 • Max. výkon 105 MWt 
 • Průtok oběhové vody 765 t/hod. 
 • Průtok páry při výkonu 105 MW - 79,2 t/hod. 

Horkovod: 

 • Délka hlavního horkovodu: cca. 4.900m 
 • Délka odboček z hlavního horkovodu: cca 12.700m. 
 • Celková délka včetně odboček: cca 17.600m 

Parovod

 • Délka: 2.000m 
 • Elektroodlučovače a odsíření: 
 • Objemový průtok – 45 m3/s 
 • Objemová hmotnost spalin – 0,73 kg/m3 (=> 33 kg/s spalin) 
 • Obsah síry v sušině: 1,3 %, účinnost odstranění SO2 = 90 % 

Úprava vody: 

 • Čiření a filtrace surové vody – až 60 m3/hod. 
 • 2 demineralizační linky, každá odmineralizuje 30 m3/hod. 

Vlečka

 • Celková délka kolejí: 4.133m 
 • Vyjíždí z koleje č.4 v žel. stanici Příbram 
 • Lokomotiva řady T 740.529-3, rok výroby 1975 (gen. oprava motoru 2015) 

Co by vám nemělo uniknout

4. 4. 2020Tiskové zprávy

I v zamrznuté ekonomice pokračují práce v nejvyšší budově země

Číst dále

19. 3. 2020Naše výstupy

Sedm zahraničních inspirací v boji proti infekci

Číst dále

16. 3. 2020Tiskové zprávy

Clevermaps chytře mapuje vývoj infekce a nabízí chytřejší indikátory

Číst dále

18. 2. 2020Napsali o nás

Rozhovor s Tomášem Raškou o mezigenerační výměně a současné situaci na trhu

Číst dále