Natland vstupuje do příbramské teplárny a financuje její transformaci

Praha 1. července – Investiční skupina Natland získala třetinový podíl ve společnosti Mincom, a.s., jež nově vlastní a provozuje Příbramskou teplárenskou, a.s. Zajistila také financování transakce a následné modernizace

Dne 31.6.2018 dokončil Mincom převzetí 100% akcií Příbramské teplárenské, a.s. od insolvenčního správce a zároveň rozvodnou teplárenskou infrastrukturu od města Příbram. Končí tak téměř dvacetiletá nejistota ohledně budoucnosti tohoto podniku. 

Na straně prodávajících působila poradenská společnost Patria Corporate Finance spolu s dražebníkem Naxos 

Jednalo se o složitou transakci, kde vystupovali dva prodávající – město Příbram a věřitelé zkrachovalé společnosti Příbramská teplárenská 

Natland vystupoval na straně kupujícího, účelové společnosti Mincom, ze skupiny EnergoFuture jako poskytovatel financování této transakce a zároveň se stal investorem s výší podílu 33%.  

Příbramská teplárna zároveň zahájila adaptaci části svých výrobních kapacit ze spalování uhlí na využití dřevní štěpky. Tato investice dosáhne výše přibližně 100 mio CZK a krom výroby tepla bude nově vyrábět i elektrickou energii, s instalovaným výkonem 40 MW. 

Propojení ekologie a ekonomie provozu nespočívá jen v nižších emisích a nové kogeneraci elektřiny, ale také v lepším využití zdrojové suroviny. Namísto hnědého uhlí bude od nové topné sezóny teplárna spalovat lehce obnovitelnou dřevní štěpku, a přestavěný kotel bude mít navíc o šestinu vyšší účinnost (83 %).  

Aby se transformační práce v příbramské teplárně stihly do začátku topné sezóny, bylo nutno jednat rychle, čemuž přispěla i kvalita technické přípravy stávajícího týmu Příbramské teplárenské a týmu EnergoFuture. 

Právní poradenství skupině Natland poskytovala advokátní kancelář Dentons,na straně skupiny Energo Future pak advokátní kancelář Strnad, Joch, Lokajíček 

 

Technické parametry: 
 

Kotle – parametry, výkon: 

 • 3 kotle ČKD Dukla, poslední exempláře, co ČKD vyrobila.  
 • Granulační kotle na hnědé uhlí, membránové 
 • Každý kotel o výkonu 50 t/h přehřáté páry o tlaku 3,85 MPa a teplotě 445 °C 
 • Napojena kondenzační parní turbína (TG1) o výkonu 37,6 MWe s generátorem o výkonu 40 MWe 
 • Celkový instalovaný příkon kotelny je 14,1 MWt, instalovaný tepelný výkon je 138,45 MWt 
 • Kotle vyrobeny 1988, 2 uvedeny do provozu 1993, 1 v 1995 

Hlavní výměníková stanice: 

 • Max. výkon 105 MWt 
 • Průtok oběhové vody 765 t/hod. 
 • Průtok páry při výkonu 105 MW - 79,2 t/hod. 

Horkovod: 

 • Délka hlavního horkovodu: cca. 4.900m 
 • Délka odboček z hlavního horkovodu: cca 12.700m. 
 • Celková délka včetně odboček: cca 17.600m 

Parovod

 • Délka: 2.000m 
 • Elektroodlučovače a odsíření: 
 • Objemový průtok – 45 m3/s 
 • Objemová hmotnost spalin – 0,73 kg/m3 (=> 33 kg/s spalin) 
 • Obsah síry v sušině: 1,3 %, účinnost odstranění SO2 = 90 % 

Úprava vody: 

 • Čiření a filtrace surové vody – až 60 m3/hod. 
 • 2 demineralizační linky, každá odmineralizuje 30 m3/hod. 

Vlečka

 • Celková délka kolejí: 4.133m 
 • Vyjíždí z koleje č.4 v žel. stanici Příbram 
 • Lokomotiva řady T 740.529-3, rok výroby 1975 (gen. oprava motoru 2015) 

Co by vám nemělo uniknout

6. 1. 2020Tiskové zprávy

Nejvyšší český mrakodrap nyní patří investiční skupině Natland

Číst dále

27. 12. 2019Naše výstupy

Optimismus v ekonomice klesá, ale vánoce pomáhají

Číst dále

20. 12. 2019Naše výstupy

Johnsonovo vítězství bude asi velké

Číst dále

14. 12. 2019Napsali o nás

Jana Sečkářová: další růst nemovitostních cen záleží na lokalitě

Číst dále