Server rizikovedluhopisy šíří nepravdy o Natlandu

Server rizikovedluhopisy.cz se tváří jako neutrální zpravodaj nikde neuvedených majitelů serveru, ale významně se zaměřuje na útoky proti dlužníkovi Tomáši Bártovi. V posledním útoku bylo napadeno i dobré jméno Natlandu když mu podsuzuje kroky, které se nijak nezakládají na pravdě.

Investiční skupina Natland není tím, kdo by působil negativně na trhu českých firemních dluhopisů, který se stále ještě vyvíjí. Naopak, například při nedávné reorganizaci společnosti ZOOT a.s. dobrovolně nabídl částečné splacení dluhopisů i nezajištěným věřitelům, na které by jinak nepřipadlo žádné plnění. I v případě Tomáše Bárty postup Natlandu maximalizuje návratnost pro vlastníky dluhopisů, neboť vyžaduje, aby se dlužník vzdal veškerých přebytků v jejich prospěch. To je skutečná odpovědná práce pro rizikové dluhopisy.

Veškeré níže uvedené informace lze ověřit přímo v dokumentech v insolvenčním rejstříku, zejména

Natland předložil dlužníkovi, jež se aktuálně nachází ve stavu oddlužení, podle insolvenčního zákona, nabídku financování soudního sporu, jež se týká podílu ve společnosti Bohemia Energy. O tento podíl (10%) se vede řada soudních sporů mezi osobou dlužníka a společností Bohemia Energy, resp. skupinou ovládajících osob. Nabídka Natlandu, tzv. litigation funding, je standardní nástroj financování soudních sporů a arbitráží, kdy financující strana nese riziko neúspěchu v soudním sporu a pouze v případě úspěchu má sjednanou odměnu. Nabídka naší skupiny, jež je dostupná v insolvenčním rejstříku, naprosto jasně konstatuje, že:

Financující subjekt (společnost ze skupiny Natland) poskytne financování nákladů na právní zástupce dlužníka a výslovně pro financování vedení sporu týkajícího se podílu v BE (Bohemia Energy). V případě neúspěchu dlužníka, v tomto sporu, nedostává financující subjekt žádné plnění zpět. V případě úspěchu se odměna stanovuje jako 20% tzv. Hyperochy – což je přebytek po uhrazení všech dluhů a nákladů dlužníka (Tomáš Bárta).

Toto financování je podmíněno předchozím souhlasem ins. soudu a ins. správce, neboť financující subjekt předpokládá, logicky, spolupráci s ins. správcem za účelem maximalizace majetkové podstaty a tím co nejvyššího uspokojení věřitelů

Nabídka ze strany Natlandu navíc výslovně předpokládá, že se dlužník (Tomáš Bárta) vzdá veškerých případných přebytků (hyperochy) v rámci svého oddlužení a to ve prospěch věřitelů, fyzických osob, skupiny EMTC, jež jsou vlastníci dluhopisů této skupiny. 

Tedy i z procesního pohledu je naprosto vyloučeno, že by skupina Natland měla, zmíněnou nabídkou financování, jakýkoliv vliv na osud podílu ve skupině Bohemia Energy – v případě úspěchu v soudním sporu. Navíc financování uvedených sporů je ze strany skupiny Natland nezúročné, pouze s tzv. success fee a to z částky po uspokojení všech závazků Tomáše Bárty v rámci jeho ins. řízení.

Kontakt pro média:
media@natland.cz
tel. 267 997 748
-----------------

Natland, investiční skupina
Investiční skupina Natland se zaměřuje na investování do majetkových účastí ve středně velkých podnicích a do rezidenčního developmentu na českém a slovenském trhu. Její specializací jsou společnosti ve složité ekonomické situaci, takzvané distressed assets. Společnosti skupiny zaměstnávaly více než 600 pracovníků a obsluhovala více než 44 tisíc zákazníků.
kupina byla založena v roce 2002 Tomášem Raškou a v současné době má další tři partnery: Janu Sečkářovou, Karla Týce a Davida Manycha.   

Co by vám nemělo uniknout

27. 5. 2020Tiskové zprávy

Natland vyvedl ZOOT z insolvence

Číst dále

17. 4. 2020Napsali o nás

Odklad nájmů zhorší v konečném důsledku zdraží bydlení

Číst dále

9. 4. 2020Napsali o nás

Za jedinou chytrou karanténou dle GDPR na světě stojí CleverMaps

Číst dále

4. 4. 2020Naše výstupy

I v zamrznuté ekonomice pokračují práce v nejvyšší budově země

Číst dále