Chytrá komplexní řešení nejen pro správu zemědělských firem, moderní senzory, evidence skladů i účetnictví. Aplikace umožňuje nákladově efektivní řízení farmy, kontrolu legislativních požadavků souvisejících s dotacemi a zvýšení efektivity a produktivity hospodářských činností.

Firma pokračuje v expanzi na trhy nejen evropské, ale také na Dálném Východě a v Jižní Americe.

www.cleverfarm.cz

Rok investice: 2016 Podíl: Minoritní
Obor: B2B Trh: Globální