O nás aneb kdo jsme

Jsme investiční skupina Natland. Působíme primárně na českém a slovenském trhu. Kapitál investujeme především do středně velkých firem, strategicky se zaměřujeme na oblast energetiky a nemovitostí – rezidenčních a multifunkčních. Spravujeme majetek vlastní, svých akcionářů a kvalifikovaných investorů prostřednictvím specializovaných investičních fondů. Naší konkurenční výhodou je expertiza v oblasti krizového managementu firem ve složitých situacích.

Skupinu Natland v roce 2002 založil Tomáš Raška, původně jako firmu specializující se na fúze a akvizice. Následně se transformovala do investičního boutique také kvůli co-investicím s tehdejšími M&A klienty. Postupem času se skupina Natland profilovala čistě jako finanční investor do středních firem a poradenskou část v roce 2010 odprodala managementu.

V roce 2014 se pak rozšířila o nemovitostní segment, když došlo k akvizici podílu ve společnosti M & K Real Estate a stala se z ní společnost Natland Real Estate, která je developerem rezidenčních a multifunkčních nemovitostí a projektů skupiny, která do developmentu investuje prostřednictvím Natland investiční fond SICAV, a.s. a jeho podfondu Natland nemovitostní.
Partnery skupiny jsou v současné době také Karel Týc, David Manych a Jana Sečkářová.

Jak investujeme

Naší strategickou specializací je energetika a nemovitosti, naším cílem je stabilní růst. Do podniků a projektů, které se stanou součástí našeho portfolia, přinášíme kvalitní finanční řízení, správu a vytížení aktiva, což v důsledku znamená vyšší tržní zhodnocení.  V prvotní fázi financujeme z vlastních zdrojů, až po stabilizaci přichází varianta financování například bankou. Zhodnocujeme firmy, kapitál vlastní i kapitál našich investorů.

  • Investiční skupina Natland Rok založení
  • 2002 Partneři skupiny
  • 4

Investiční skupina Natland v číslech

Vlastní kapitál investiční skupiny

Oborová diversifikace reálné hodnoty investic (%)

Celková hodnota aktiv investiční skupiny

Celková hodnota aktiv společností **

Čistý zisk investiční skupiny

Obrat společností skupiny

* Hodnoty pro investiční skupinu za rok 2018 jsou zobrazeny se započtením mimořádného zisku z realizovaného prodeje společnosti PPC Investments, pro lepší srovnatelnost dlouhodobého vývoje výsledků skupiny

** Hodnoty vycházejí z účetních výkazů sestavovaných podle IFRS nebo CAS. | U entit, kde je prováděno roční přeceňování v rámci hodnocení Fair Value, byla hodnota ověřena porovnáním účetní hodnoty aktiv oproti tržní hodnotě investovaného kapitálu, tedy Enterprise Value. Tato je použita kdykoli se odchyluje od účetních hodnot celkových aktiv společnosti o více než 15 procent, aby ukazatel co nejvěrněji reprezenotoval skutečnou hodnotu aktiv. | U společností, kde má Natland podstatný vliv (20-50 procent) započítáváme aktiva, kapitál a obrat společnosti podle výše majetkového podílu Natlandu. | U rozhodujícího vlivu (nad 50 procent) započítáváme plnou hodnotu aktiv, kapitálu a obratu. | U holdingových společností jsou započítána pouze aktiva, jejichž protistrana stojí mimo skupinu Natland.

Firmám v potížích nabízíme další šance

I dobře rozjetá firma se může dostat do problémů nebo jí v růstu brání nejrůznější komplikace. Naší konkurenční výhodou je expertiza a zkušenosti v oblasti krizového managementu firem ve složitých situacích.
My se jich nebojíme. Snažíme se je najít, rozpoznat, odstranit a pomoci se systémovou změnou pro další fungování. Hledáme řešení, abychom podnik vrátili do co nejlepší kondice. V takových případech jsme krizoví manažeři. Pokud vidíme v podniku potenciál, dobrý tým a zajímavý produkt, zajímá nás. Restrukturalizace, záchrana firem v insolvenci či jiných potížích, je naše silná stránka.
Důvodů, které firmu dovedou do problémů, může být celá řada. Zkušenosti z případů a příčiny potíží, které jsme řešili v minulosti, si můžete přečíst v následujících odkazech.

Náš tým