Investice do dluhopisů

Jsou standardním nástrojem, jehož prostřednictvím firmy financují svůj rozvoj a růst a investorům nabízí zajímavé zhodnocení volných finančních prostředků.
Základní prospekt pro dluhopisový program je schválen Českou národní bankou, jsou vydávány na základě veřejné nabídky a některé mohou být plně obchodovatelné na veřejném trhu a investorovi tak nabízejí potřebnou flexibilitu v rozhodování.

 • 10 000 Kč nominální hodnota dluhopisu
 • 7,75 % fixní varianty ročního výnosu
 • 5 let možná délka splatnosti

Přehled dluhopisových programů

Označení Typ nabídky Splatnost Roční výnosRoční výnos Celkový objem Nominál Emitent Distribuce Zajištění Stav
NATLAND IF 7,75/29 Veřejná s prospektem 2029 7,75 (fixní) 300 mil. Kč 10.000 Natland investiční fond SICAV, a.s. Natland nemovitostní podfond J&T Banka, a.s. ano upsáno
Natland Bonds VII. Veřejná s prospektem 2026 6,6 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný Upsáno
Natland Bonds VI. Veřejná s prospektem 2026 6,6 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný Upsáno
Natland Bonds V. Veřejná s prospektem 2025 6,3 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný Upsáno
Natland Bonds IV. Veřejná s prospektem 2024 6 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný Splaceno
Natland Bonds III. Veřejná s prospektem 2025 5 % 100 mil. Kč 50.000,- Natland Bonds EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Nezajištěný Upsáno
Natland Bonds II. Veřejná s prospektem 2025 5 % 100 mil. Kč 50.000,- Natland Bonds EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Nezajištěný Upsáno
Natland Bonds I. Veřejná s prospektem 2026 5,75 % 410 mil. Kč 50.000,- Natland Bonds EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Nezajištěný Upsáno
NGF 01-02/2015 Pro kvalifikované investory 2025 01/2015: variabilní 02/2015: 4,1 % 65,7 mil. Kč 1.000.- Natland Finance investiční fond Natland Nezajištěný Splaceno
NGH 01-02/2015 Pro kvalifikované investory 2025 01/2015: variabilní 02/2015: 4,1 % 65,7 mil. Kč 1.000.- Natland Group, SE Natland Nezajištěný Splaceno
NRIF 2024 Veřejná s prospektem 2024 5,74 % 300-450 mil. Kč 10.000,- Natland rezidenční investiční fond J&T Banka (manažer emise) Zajištěné akcie NRIF Splaceno
Natland 2023/6,0 Pro kvalifikované investory 2023 6,0 % 100 mil. Kč 250.000,- Natland Group, SE Avant Nezajištěný Splaceno

Mám zájem o investici

Děkujeme za Váš zájem o investici. Pokud chcete více informací o možnostech investovat anebo pokud s námi chcete spolupracovat v oblasti investic, vyplňte, prosím, kontaktní formulář anebo se ozvěte přímo. Bude se Vám věnovat Radek Pajič.

 

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Vzkaz

  Kontaktní osoba

  Právní informace

  Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do investičních fondů nebo fondu kvalifikovaných investorů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

  Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn. Schválení základního prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou emitovány fondem, ani potvrzení emitenta dluhopisů fondu.

  Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na adresu obhospodařovatele fondu info@avantfunds.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního statusu fondu a v něm obsažená rizika.

  AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER |Hvězdova 1716/2b | 140 00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/.

  Natland upozorňuje na skutečnost, že jakékoli právní jednání, jehož je smluvní stranou, činí zásadně v písemné formě, a to prostřednictvím oprávněné osoby, jednání učiněná v jiné formě či neoprávněnou osobou, jej v souvislostech s investováním do fondů nezavazují.

  Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.