Zásady zpracování osobních údajů Natland Group, SE

Úvod

V Natland Group, SE se společně s dalšími společnostmi koncernu Natland Group (dále jen „Natland“) zavazujeme k ochraně osobních údajů našich zákazníků a uživatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme osobní údaje, které nám poskytujete při používání naší webové stránky.

Kdo jsme

Správcem vašich osobních údajů je Natland Group, SE, se sídlem na Rohanském nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 02936992. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mail: info@natland.cz

Jaké údaje shromažďujeme

Shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

Zpracování vašich údajů je založeno na těchto právních základech:

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s:

Přeshraniční přenosy

V případě, že dochází k přenosu údajů mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme, aby byla ochrana vašich údajů v souladu s GDPR.

Doba uchovávání údajů

Vaše údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu pro splnění uvedených účelů.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k vašim údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku vůči zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pro využití těchto práv nás kontaktujte na e-mail:  info@natland.cz.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Změny zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku pro nejnovější informace o našich praktikách ochrany osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: info@natland.cz.

 

Datum účinnosti: 1. 1. 2024