Akvizice podílu ve skupině firem ovládajících "Stadion Eden" byl projekt související s angažmá v SK Slavia. Cílem bylo konsolidovat a stabilizovat klíčové businessové aktivity a kritickou infrastrukturu pod jeden celek. Po prodeji podílu v SK Slavia došlo k následnému prodeji i tohoto aktiva finančnímu investorovi.

eden.group

Rok investice: 2011 Podíl: Majoritní
Rok divestice: 2012 Kupující: Finanční investor
Obor: B2B Trh: ČR