Investice
nejsou jen peníze

Investiční skupina Natland se zaměřuje na investování do majetkových účastí ve středně velkých podnicích a do rezidenčního developmentu na českém a slovenském trhu. Její specializací jsou společnosti ve složité ekonomické situaci, takzvané distressed assets. Některé majetkové účasti jsou držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu a licence České národní banky. Skupina byla založena v roce 2002 Tomášem Raškou a v současné době
má další tři partnery: Janu Sečkářovou, Karla Týce a Davida Manycha.

Natland v číslech

Vlastní kapitál investiční skupiny

Oborová diversifikace reálné hodnoty investic

Celková hodnota aktiv investiční skupiny

Celková hodnota aktiv společností **

Čistý zisk investiční skupiny

Obrat společností skupiny

* Hodnoty pro investiční skupinu za rok 2018 jsou zobrazeny se započtením (světle) a bez započtení (tmavě) mimořádného zisku z realizovaného prodeje společnosti PPC Investments, pro lepší srovnatelnost dlouhodobého vývoje výsledků skupiny

** Hodnoty vycházejí z účetních výkazů sestavovaných podle IFRS nebo CAS. | U entit, kde je prováděno roční přeceňování v rámci hodnocení Fair Value, byla hodnota ověřena porovnáním účetní hodnoty aktiv oproti tržní hodnotě investovaného kapitálu, tedy Enterprise Value. Tato je použita kdykoli se odchyluje od účetních hodnot celkových aktiv společnosti o více než 15 procent, aby ukazatel co nejvěrněji reprezenotoval skutečnou hodnotu aktiv. | U společností, kde má Natland podstatný vliv (20-50 procent) započítáváme aktiva, kapitál a obrat společnosti podle výše majetkového podílu Natlandu. | U rozhodujícího vlivu (nad 50 procent) započítáváme plnou hodnotu aktiv, kapitálu a obratu. | U holdingových společností jsou započítána pouze aktiva, jejichž protistrana stojí mimo skupinu Natland.

Stavíme na třech hlavních pilířích

Pozitivní změna

Pomáháme. Nové firmě rozšířit skvělý nápad nebo inovaci do každodenního života. Jiné společnosti, která se dostala do složité situace, nastartovat business. Koupí pozemku změníme prostředí
v krásné a lákavé místo pro život. Jsme dobří, protože víme, co umíme a chceme, aby svět kolem nás byl lepší. Naše síla je založena na rozmanitém portfoliu
a vzájemně se doplňujících aktivitách.

Odbornost

Jsme profesionálové. Za roky fungování nás těší důvěra klientů v naše znalosti
a zkušenosti. Nejsme jen investoři, jsme hlavně odborníci. Víme, co firmy potřebují, aby se dostaly zpět do formy. Věříme
v osobní přístup, na všech investicích se aktivně podílíme. Oceňujeme nadšení
a vlastní nápady, nesledujeme jen čísla
a data.

Přidaná hodnota

Dáváme nové příležitosti pro budoucnost. Tím, že startujeme pozitivní systémové změny a podporujeme projekty, které mají přidanou hodnotu. Velkou roli v našich dlouhodobě udržitelných projektech hraje komunita. Podílíme se na tom, aby lidé získali i pracovní příležitost, mohli se účastnit akcí, jež zlepšují dříve zašlé prostředí či okolí.

Tým

Máme vášeň pro to, co děláme a se zápalem řešíme každodenní úkoly. Naše filosofie
je zanechat věci v lepším stavu, než když je převezmeme.

Dělat radost
nám dělá radost

Pomoc potřebným anebo příspěvky na společensky prospěšné aktivity či zajímavé projekty nebyly
v Natlandu nikdy jen slova. Společenská odpovědnost je od počátku fungování skupiny součástí firemní kultury. Část finančních prostředků tak vracíme společnosti, kde žijeme a podnikáme.

Přidejte se k nám

Hledáme týmové hráče a nadšence s energií i talentem a srdcem