Investiční fond Natlandu v covidovém roce zdvojnásobil zisk

17.6.2021

Natland rezidenční investiční fond (NRIF) dosáhl v loňském roce více než 180 milionů čistého zisku, což je 2,4krát vyšší zisk než v předchozích 14 měsících. Pro investory, kteří si koupili akcie fondu, to znamená výrazné zhodnocení vložených peněz.

Fond ke konci loňského roku držel aktiva v hodnotě 1,1 miliardy korun, čistá aktiva fondu připadající na majitele investičních akcií fondu přesahovala ke konci roku 2020 částku 540 milionů korun. Dlouhodobou výnosností Natland rezidenční investiční fond již několik let patří mezi TOP 10 realitních fondů kvalifikovaných investorů.
„S desetiletou zkušeností patříme v žebříčku Institutu strategického investování VŠE k fondům s nejdelší historií. Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo zhodnocení prioritní investiční akcie 5,79 %, ale průměrný roční výnos okolo 5,5 % vykazujeme nejen za poslední léta všeobecného růstu fondů, ale od začátku obchodování s akciemi fondu,“ říká David Manych, partner skupiny Natland odpovědný za finance.  

Fond investuje primárně do developerských projektů skupiny Natland, nad nimiž má skupina přímou kontrolu. To se ukázalo jako výhoda během uplynulého roku s pandemií covid, kdy se developerské projekty potýkaly s některými problémy jako chybějící pracovní síla či suroviny.

Rezidencí Sedmikráska loni fond dokončil poslední fázi velkého projektu Čakovický park o více než 800 bytech, který získal téměř desítku ocenění odborné poroty v rámci soutěže Realitní projekt roku.  Aktuálně fond financuje výstavbu více než osmdesáti bytů a komerčních prostor v polyfunkční Rezidenci Harfistka v pražských Vysočanech a rozvíjí nemovitostní projekty Lipenecký park či komplex v Lysolajích.

Každý rok vydává Natland rezidenční investiční fond nové akcie s přednostním a garantovaným výnosem (do výše fondového kapitálu zakladatelů fondu) pro externí investory. Za rok 2020 dosáhl výnos těchto prioritních investičních akcií výše 5,79 % p.a. Na investicích nejen do nemovitostních projektů skupiny Natland se lze podílet také prostřednictvím dluhopisů.

 

Zpět na přehled