Natland již druhý rok vyrostl o třetinu

24.8.2020

Praha (24.8.2020)
Investiční skupina Natland v roce 2019 spravovala aktiva již za téměř 7 miliard korun, což znamená růst o 34 procent. „Čistý zisk skupiny dosáhl 170 milionů a výnosy majetkových účastí skupiny vzrostly o 43 procent a dosáhly 1,8 miliardy korun,” uvedl David Manych, partner skupiny Natland zodpovědný za finance.

Celková hodnota investic Natlandu ke konci roku činila 1,7 miliardy korun, což je nárůst o 29 %. Skupina si udržuje konzervativní úroveň zadlužení, která nepřekročila 55 %. Většinu (84 %) čisté hodnoty úvěrových pohledávek tvoří půjčky a úvěry společnostem ve skupině. S ohledem na situaci a vývoj na trhu tvoří Natland opravné položky nad rámec zákonných požadavků.

Více než třetinu portfolia skupiny tvoří investice do nemovitostí k rezidenčnímu developmentu. Jádrem realitních investic je development prostřednictvím Natland rezidenčního investičního fondu. „Fond s aktivy 873 milionů korun dosáhl zisku 75 milionů. Zkolaudovali jsme 115 nových pražských bytů a zahájili prodej 184 dalších,“ uvedl Karel Týc, managing partner skupiny Natland zodpovědný za Real Estate.

Podobné zastoupení v portfoliu skupiny mají investice do sektoru finančních služeb. „Ve vynikajících výsledcích pokračovala EC Financial Services, známá svými produkty ExpressCash a Smart Půjčka. Její výnosy významně vzrostly o 59 procent na více než 600 milionů korun a společnost vykázala čistý zisk 46 milionů korun,” dodal David Manych, partner skupiny Natland zodpovědný za finance.

Třetí nejvyšší podíl v portfoliu připadá na energetiku, a to 12 %. Natland se v loňském roce stal vlastníkem majitele příbramské teplárny, společnosti Energo Příbram, v níž do oprav směřujících k ekologizaci zařízení a zvýšení efektivity provozu investuje více než 100 milionů Kč. Skupina Natland rozšířila také své portfolio výnosových investic – stala se majitelem nejvyšší budovy v zemi N Tower (dříve AZ Tower) v Brně a business parku Vlčie Hrdlo v širším centru Bratislavy.

Na růstu Natlandu a zhodnocování jeho investic se mohou podílet i externí investoři prostřednictvím investičních nástrojů, které Natland umisťuje na trh.

Výroční zpráva skupiny Natland je ke stažení zde

Zpět na přehled