Natland ovládl příbramskou teplárnu a upravuje kotle

14.2.2020

Investiční skupina Natland nyní vlastní 99,99 % společnosti Energo Příbram, s.r.o. (původně Mincom CZ, s.r.o.), která vlastní příbramskou teplárnu. S instalovaným výkonem 138 MW tepla a 44 MW elektřiny zásobuje více než deset tisíc domácností teplem rozváděným po 18 kilometrech vlastní rozvodové sítě. Páru dodává do mnoha podniků včetně příbramské nemocnice.

V létě 2019 Natland zafinancoval ukončení více než dvacetiletého konkurzu teplárny a stal se jejím třetinovým vlastníkem. V prosinci 2019 schválila valná hromada navýšení základního kapitálu Natlandem o 100 milionů Kč, čímž skupina získala jednoznačnou majoritu. Součástí investice Natlandu do kompletní oprava a modernizace provozu teplárny po létech insolvence. Oprava zároveň umožní spalovat i ekologičtější paliva než uhlí, například dřevní štěpku.

„Projekt opravy příbramské teplárny a umožnění ekologického provozu jsme od počátku považovali za velice dobrý. Proto jsme se rozhodli podpořit ho z pozice investora. Výhodou investiční skupiny je schopnost kombinace rychlosti financování a prokázané schopnosti řídit podobné projekty přerodu na nové tržní podmínky“, vysvětluje Tomáš Raška, majoritní vlastník investiční skupiny Natland.

„Motivací ke zvýšení základního kapitálu byl rozsah investičních akcí a oprav za více než 150 milionů korun. Na tomto zvýšení se podílel pouze Natland, čímž narostl jeho podíl ve společnosti,” vysvětluje David Manych, partner skupiny Natland zodpovědný za finance. Natland pokračuje v investičním projektu i provozu tak, aby společnost splnila závazky vůči dodavatelům i odběratelům – momentálně především zajištěním tepla pro obyvatele Příbrami. „Oprava dvou kotlů je nyní v pokročilé fázi, jeden kotel prošel náročnými testy, druhý chceme začít testovat v polovině března,” doplňuje Manych. Opravené a modernizované kotle navíc budou mít o 9 % vyšší účinnost spalování.

Příbramská teplárna není jediným energetickým projektem investiční skupiny Natland. V roce 2018 dokončila úspěšnou restrukturalizaci a modernizaci bratislavské paroplynové elektrárny zásobující treplem východní Bratislavu, a následně ji prodala strategickému partnerovi – společnosti Veolia.

Kontakt: media@natland.cz  

Zpět na přehled