Nemovitostní podfond navyšuje výnos

4.7.2024

Natland investiční fond SICAV, a.s. Natland nemovitostní podfond vstoupil do dalšího roku svého fungování a již  na začátku roku do svého portfolia získal významnou akvizici v podobě projektu “Kladno – Stromovka”. Jedná se o developerský projekt na pozemcích v blízkosti hlavního nádraží v Kladně o velikosti 50 tisíc metrů čtverečních, kde vznikne zcela nová čtvrť s více než šesti stovkami bytových jednotek. Součástí projektu má být náměstí, obchody, restaurace, mateřská škola či bydlení pro seniory. Realizace projektu je koncipována do tří etap v průběhu následujících deseti let.

Investoři do fondu také mají příležitost v rámci investic získat vyšší výnos, jelikož valná hromada schválila navýšení výnosu spojeného s držením prioritních investičních akcií po tři následující roky.  Minimální zhodnocení na prioritních investičních akciích je nově 7 % p.a., maximální pak 8,5 % p.a. Neméně důležitou informací je přehodnocení indexu rizikovosti SRRI. Náš fond je jedním z nejstabilnějších FKI na českém trhu, což máme oficiálně potvrzeno i naším administrátorem. Na škále rizikového profilu 1 až 7 jsme se posunuli na stupeň 3, který potvrzuje náš správný a konzervativní přístup při správě Vašich investic.

K dalšímu zajištění rozvoje fondu nejen v souvislosti s nově nabytým projektem jsme připravili ve spolupráci s J&T BANKA, a.s. novou emisi dluhopisů NATLAND IF 7,75/29 v objemu 300 milionů korun s možností navýšení o dalších 300 milionů. Dluhopis nese fixní kupon 7,75 % p.a. po celou dobu držení až do splatnosti v roce 2029. A protože je fond součástí stabilní finanční skupiny a navazuje na úspěšnou emisi dluhopisů, která byla emitována na Burze cenných papírů Praha., nemůže s novou emisí na burze opět chybět.

Ostatní parametry fondu, jako například přednostní podíl na zisku fondu, zůstávají stejné. Bližší informace včetně stanov, klíčových informací pro investory (KID) a kvartálních reportů jsou aktualizovány ve statutu fondu a na webových stránkách (https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/natland-investicni-fond-sicav-a-s/natland-nemovitostni-podfond/).

Zpět na přehled