Soud schválil ozdravný plán pro KARU. Navrhl jej Natland

11.11.2021

Trutnov/Praha, 11. listopadu 2021 – Insolvenční soud v Hradci Králové schválil reorganizační plán tradiční kožešnické firmy KARA Trutnov, který předložila společnost Natland Pohledávková V. (NPV) ze skupiny Natland. Již na konci října jej přitom odsouhlasila drtivá většina věřitelů společnosti KARA. Dle soudu byly splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, protože plán je v souladu s insolvenčním zákonem, mimo jiné i proto, že zajišťuje věřitelům vyšší míru uspokojení jejich pohledávek než případný konkurs. Věřitelé totiž v rámci reorganizace získají o téměř 30 % vyšší uspokojení svých pohledávek, než kdyby společnost KARA skončila v konkursu.

Soud také v rámci rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu odmítl nabídku na odkup aktiv společnosti KARA, kterou těsně před hlasováním schůze věřitelů podal podnikatel Richard Benýšek. Podle soudu jde o nabídku nezávaznou, nevynutitelnou a odvolatelnou. „Ostatně jednou věcí je částka, za kterou zájemce avizuje odkup majetkové podstaty, která je sice vyšší než hodnota majetkové podstaty stanovená znaleckým posudkem, jinou věcí je však skutečná míra uspokojení nezajištěných věřitelů v konkursu, jejíž výše by byla ovlivněna náklady, jež by musely být vynaloženy na správu a zpeněžení majetkové podstaty v konkursu (včetně odměny insolvenčního správce) a v neposlední řadě na uspokojení pohledávek za podstatou a jim naroveň postavených,“ uvedl mimo jiné insolvenční soud ve svém rozhodnutí.

Reorganizační plán bude účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci, management společnosti KARA začne se skupinou Natland pak ihned pracovat na jeho splnění. „Mohl by být naplněn do měsíce,“ uvedl Tomáš Raška, majoritní vlastník skupiny Natland s tím, že firmu bude nadále řídit Zdeněk Rinth, jehož osoba je důležitou zárukou pokračování dobrých vztahů společnosti KARA s jejími obchodními partnery.

Zásadními reorganizačními opatřeními budou změna kapitálové struktury společnosti KARA, posílení jejího kapitálu za účelem uspokojení nezajištěných věřitelů a poskytnutí provozního financování. Novým akcionářem společnosti KARA se stane společnost Natland Pohledávková V. (NPV), která v rámci reorganizace kapitalizuje svoji zajištěnou pohledávku. „Dalších 23 milionů poskytne NPV ve formě dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, z čehož budou uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů. Zákazníci společnosti budou uspokojeni stejně jako zapodstatové pohledávky v plné výši. Ostatní nezajištění věřitelé budou uspokojeni poměrně – na úrovni minimálně 9,59 % až 12,54 % v závislosti na výsledcích incidenčních sporů,“ doplnil Tomáš Raška.

Právní služby v rámci insolvenčního řízení společnosti KARA Trutnov poskytovala od okamžiku převzetí krizového řízení bývalým majitelem Zdeňkem Rinthem advokátní kancelář Glatzová & Co

Zpět na přehled