Pomáháme s výchovou mladoboleslavských talentů

Školy i sportovní kluby patří mezi nejpostiženější oblasti našich současných životů. Budoucí generace vzděláváme na dálku, bez možnosti přímé interakce s vyučujícím; sportovat musí většinou sami, a ti nejlepší, pokud je jim dovoleno hrát, musejí tak dělat bez diváků. 

Dobře víme, že na těchto detailech záleží. Urychlit návrat k normálu nedokážeme, ale dokážeme pomoci v překlenutí té doby, dokážeme pomoci v následném dalším rozvoji. V duchu starořeckého ideálu καλὸς κἀγαθός neboli kalokagathia jsme podpořili finančním darem rozvoj mladých mladoboleslavanů - jak na těle, tak na duchu, a to rovným dílem.

Polovinu podpory jsme věnovali rozvoji těla ve Florbalové akademii Mladá Boleslav. Jde o je jeden z top klubů v zemi ve sportu, ve kterém se ČR poměrně rychle dostala na světovou špičku. Zejména ženy dosahují v extralize nejlepších výsledků. Rádi jsme finančně podpořili další rozvoj klubu v této nelehké době.

Druhou polovinu jsme věnovali rozvoji ducha na Základní a Mateřské škole Mladá Boleslav v Jilemnické ulici.

Škola dar použije k rozvoji vzdělávání, podpory mládeže, a možností, které škola žákům nabízí. 

Není to naše první pomoc našemu nyní strádajícímu školství. Na jaře, když přišel přechod na online výuku tak nečekaně, mnoho rodin žáků nebylo na tento přechod technicky vybaveno. Výpočetní technikou jsme tehdy vybavili  Základní a Mateřskou školu Dolní Bukovsko.

Kontakt: media@natland.cz

Natland, investiční skupina

Investiční skupina Natland se zaměřuje na investování do majetkových účastí ve středně velkých podnicích a do rezidenčního developmentu na českém a slovenském trhu. Její specializací jsou společnosti ve složité ekonomické situaci, takzvané distressed assets. Čistý zisk skupiny v roce 2019 dosáhl více než 169 milionů korun, hodnota majetkových účastí téměř sedmi miliard korun. Ke konci roku 2019 skupina ve všech svých společnostech zaměstnávala 650 lidí a obsluhovala 54 tisíc zákazníků.  
Skupina byla založena v roce 2002 Tomášem Raškou a v současné době má další tři partnery: Janu Sečkářovou, Karla Týce a Davida Manycha.