Dluhopisy

Dříve se jim říkalo obligace a v majetku mnoha rodin byly už za první republiky. Dnes dluhopisy znovu patří ke standardním nástrojům, jejichž prostřednictvím financují firmy svůj rozvoj.

Financování pod kontrolou

Dluhopisy jsou vždy sázkou na danou firmu i na vývoj trhu, na které působí. V případě investic do dluhopisů Natlandu však nejde o konkrétní trh. Skupina Natland jimi financuje výhradně business plány, nad kterými má plnou kontrolu, a to jak v Private Equity, tak Real Estate. Investor, který se rozhodne pro spolupráci s Natlandem, nemusí být znalcem daného trhu. Znalosti a zkušenosti dáváme my.

Dluhopisy mohou být plně obchodovatelné na veřejném trhu. Investorovi tak nabízejí potřebnou flexibilitu a svobodu v rozhodování.

Upozornění emitenta:
Schválení prospektu ČNB by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme všem budoucím investorům, aby si přečetli Prospekt a Konečné podmínky emise dluhopisů, než učiní investiční rozhodnutí. Plně pak pochopí potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Dluhopisové programy

Označení  Typ nabídky  Splatnost  Roční výnos celkový objem Nominál  emitent distribuce zajištění Stav 
Natland Bonds VII. Veřejná s prospektem 2026 6,6 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný V prodeji
Natland Bonds VI. Veřejná s prospektem 2026 6,6 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný V prodeji
Natland Bonds V. Veřejná s prospektem 2025 6,3 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný V prodeji
Natland Bonds IV. Veřejná s prospektem 2024 6 % 150 mil. Kč 10.000,- Natland Bonds Cyrrus, a.s. Nezajištěný Upsáno (4,82 mil. Kč)

Natland Bonds III.

Veřejná s prospektem 2025 5 % 100 mil. Kč 50.000,- Natland Bonds EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Nezajištěný Upsáno (99,85 mil. Kč)

Natland Bonds II.

Veřejná s prospektem 2025 5 % 100 mil. Kč 50.000,- Natland Bonds EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Nezajištěný Upsáno
(32,45 mil. Kč)

Natland Bonds I.

Veřejná s prospektem 2026 5,75 % 410 mil. Kč 50.000,- Natland Bonds EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Nezajištěný Upsáno
(120 mil. Kč)

NGF 01-02/2015 

Pro kvalifikované investory 2025 01/2015: variabilní
02/2015: 4,1 %
65,7 mil. Kč 1.000.- Natland Finance investiční fond Natland Nezajištěný Upsáno

NGH 01-02/2015

Pro kvalifikované investory 2025 01/2015: variabilní
02/2015: 4,1 %
65,7 mil. Kč 1.000.- Natland Group, SE Natland Nezajištěný Upsáno

NRIF 2024

Veřejná s prospektem 2024 5,74 % 300-450 mil. Kč 10.000,- Natland rezidenční investiční fond J&T Banka (manažer emise) Zajištěné akcie NRIF Upsáno (450 mil. Kč)

Natland 2023/6,0

Pro kvalifikované investory 2023 6,0 % 100 mil. Kč 250.000,-
 
Natland Group, SE Avant Nezajištěný Aktivní, úpis ukončen

Mám zájem o investici.

Chcete více informací o možnostech investovat? Vyplňte, prosím, formulář anebo se ozvěte přímo.

Kontaktní osoba

Radek Pajič
Associate
+420 603 378 390
radek.pajic@natland.cz

Právní informace

Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do dluhopisů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn.

Schválení prospektu ČNB by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme všem budoucím investorům, aby si přečetli Prospekt a Konečné podmínky emise dluhopisů, než učiní investiční rozhodnutí. Plně pak pochopí potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na dluhopisy@natland.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního prospektu dluhopisu a v něm obsažená rizika.

Natland upozorňuje na skutečnost, že jakékoli právní jednání, jehož je smluvní stranou, činí zásadně v písemné formě, a to prostřednictvím oprávněné osoby, jednání učiněná v jiné formě či neoprávněnou osobou, jej v souvislostech s investováním do fondů nezavazují.

Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.