Více informací naleznete v informační brožuře ECFS Credit Fund SICAV, a.s.

Prémiové investiční akcie 
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. 
 
Do čeho fond investuje? 
Fond je zaměřen na financování rozvojových projektů poskytovatele nebankovních úvěrů společnosti EC Financial Services, a.s. (dále ECFS) 
 
Jaké má investice do fondu výhody pro mě jako investora? 
Fond poskytuje nadstandardní očekávaný výnos 6,9 - 7,2 % p.a. 
Prémiové investiční akcie dávají přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu). 
Při odkupu po třech letech neplatí fyzické osoby daň z příjmu. Také se pak neplatí výstupní poplatek. Do té doby činí výstupní poplatek 15 % (2-3 roky od investice) respektive 20 % (do dvou let). 
 
Jaké jsou podmínky investice? 
Dle pravidel fondů kvalifikovaných investorů: 
Pokud čestně prohlásíte, že rozumíte rizikům a máte s investováním zkušenosti, je minimální investice 125 tisíc EUR.  
Pokud k tomuto čestnému prohlášení také prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu zázemí a cílům, je minimální investice 1 mil. Kč. 

Jaký je potenciál trhu spotřebitelských úvěrů, do kterého bude fond ivestovat?
Kombinace 4.4 mil. domácností ČR s mírou zadluženosti pod standardem Západní Evropy (60 % příjmu) a vysoké HDP na obyvatele 539 tis. Kč.
Bankovní sektor se 67.3 bil. EUR úvěrů uvolňuje tržní podíl rizikovějších úvěrů Nebankovním poskytovatelům

Kde se mohu dozvědět více? 
Například v informačním shrnutí.