EC Financial Services zvládl regulatorní proměny trhu

9.9.2019

Praha (9.září 2019)
EC Financial Services, která na trhu spotřebních úvěrů operuje pod značkou Express Cash, má letos nakročeno ke zdvojnásobení obratu za jediný rok. Za první pololetí se obrat zdvojnásobil oproti předchozímu roku na 288 milionů Kč a do konce roku předpokládá překročení půl miliardy Kč. Firma také očekává rekordní růst zisku, za první pololetí 2019 činil 50 milionů Kč. Za výsledky stojí především schopnost převzít a integrovat poskytovatele spotřebitelských úvěrů na trhu, který prochází zásadní proměnou spolu s novým zákonem a regulací ČNB z prosince 2016.

Před rokem 2016 působilo na trhu spotřebitelských úvěrů téměř 60 tisíc subjektů. Stačilo totiž jen živnostenské oprávnění. Cílem mnoha poskytovatelů nebylo ani tak pomoci spotřebiteli dříve dosáhnout na nějaké dražší zboží a nabídnout úvěr za tržní úrokovou sazbu, jako spíše zachytit zranitelné spotřebitele do spletitého systému poplatků a exekucí. Tomu udělal přítrž nový zákon o spotřebitelském úvěru, který stanovil nová pravidla a zpřísnil povinnosti, a České národní bance svěřil dozor nad celým trhem nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru.

EC Financial Services je příkladem, jak zvládnout takovou zásadní proměnu trhu, kde z desítek tisíc poskytovatelů zbyly jen desítky, a změny zdaleka nekončí.

Nová legislativa zvyšuje nároky na finanční stabilitu a sílu poskytovatelů. EC Financial Services má oporu v majoritním akcionáři, jímž je investiční skupina Natland. Zakotvení v diversifikované finanční skupině navíc dává předpoklady pro zvládnutí další vlny proměn trhu, které lze očekávat v případě hospodářského ochlazení. To avizuje stále více ekonomů zejména s poukazem na vývoj zahraničních ekonomik, s nimiž je ta česká provázána.

Pro lepší ochranu spotřebitele zavádí nová legislativa také větší důraz na prověření a posouzení finanční situace dlužníka. Dříve měl sice věřitel povinnost posoudit, zda bude dlužník schopen splácet úvěr; pokud tak ale neučinil a smlouva byla zneplatněna, musel věřitel okamžitě vrátit plnou částku. To jej často vedlo do náruče dalších půjček za nevýhodných podmínek, aby měl na splacení té první. Nově může splácet dle svých možností a bez úroků .

Na trhu tak zůstávají jen etablované společnosti s dobře zvládnutou infrastrukturou odborníků, vyškolených zástupců s dostatečnou praxí, ale i vnitřní systémy hodnocení kreditu a rizik. Díky dlouhodobému důrazu na tyto faktory se EC Financial Services stala jedním ze 4 subjektů licencovaných hned v první vlně na konci roku 2017.

Dobře nastavené systémy vedou nejen k růstu intenzivnímu, ale dávají prostor i pro růst extenzivní, skrze dobře zvládnuté akvizice jiných poskytovatelů. „V době všeobecné konsolidace na trhu jsme dokázali, že akvizice umíme,“ říká Miroslav Kučírek, předseda představenstva EC Financial Services.

Podle něj nestačí přitom jen převzít něčí portfolio půjček a jet dál v zaběhnutých kolejích. Za klíčovou považuje schopnost integrovat a sladit spojované systému do harmonického celku. „Za letošními skokovými čísly stojí především dokončení úspěšné integrace dvou předchozích akvizicí stávajících poskytovatelů na trhu. Nejprve to byla Door Financial, která byla v té době větší, než my. Loni jsme pak také převzali část podniku JET Money s 30 tisíci nových klientů a smlouvami s úvěry s téměř miliardovým zůstatkem,“ dodává Kučírek.

Celý trh nebankovních poskytovatelů spotřebních úvěrů bezesporu čeká další vlna konsolidací. Do té může investiční skupina Natland dále promlouvat. „Růst hotovostního businessu v JET Money je odrazovým můstkem pro další rozvoj i v bezhotovostních operacích,“ říká David Manych, partner skupiny Natland a člen dozorčí rady EC Financial Services. „Nyní se soustředíme na  intenzivní růst skrze nové produkty ve stávající struktuře společnosti. Nicméně trh jako takový se stále vypořádává s následky nové legislativy a pokud se na něm utvoří další prostor pro konsolidaci, jsme připraveni znovu růst i extenzivně. Dokázali jsme, že takové výzvy dokážeme dobře zvládnout – jako EC Financial Services i jako Natland,“ dodává k budoucnosti Manych.

 

Zpět na přehled