Fond ze skupiny Natland se zapojí do pomoci firemním klientům Sberbank

22.4.2022

Společnost LitFin s fondem FFTP ze skupiny Natland a za podpory Asociace malých a středních firem (ASMP) a advokátní kanceláře Glatzová & Co. se rozhodli, že společně vstoupí do řešení situace kolem české pobočky finančního domu Sberbank CZ. Té Česká národní banka odebrala na začátku května licenci.
„Už několik týdnů se na nás obracejí zájemci z řad podnikatelů, malých a středních firem, kterým ve Sberbank zůstaly peníze, pro radu a pomoc, jak mají postupovat. Jsme připraveni poškozeným klientům ušetřit čas a peníze. Poskládali jsme proto silný tým, prostřednictvím kterého hodláme konsolidovat věřitele, tak abychom měli reálný vliv na řešení složité situace Sberbank. Cílem je takto získat firmám jejich finance zpět v co nejvyšší míře,“ uvedl Václav Žalud, Head of Restructuring and Litigation skupiny Natland a advokát kanceláře Glatzová & Co.

Městský soud poslal Sberbank CZ do likvidace, podle posouzení solventnosti banky pak rozhodne likvidátor o likvidaci či insolvenčním řízení. „Uspokojení pohledávek z nepojištěných vkladů je často poslední na řadě. Může jít o roky řešení a předpokládáme, že někteří věřitelé mohou své peníze potřebovat dříve než čekat na konec likvidace či insolvence, kde není jasný výsledek,“ dodal Václav Žalud.

Společným postupem chce skupina v čele s LitFinem docílit toho, aby se podniky nepouštěly do prodeje svých pohledávek za zlomek hodnoty. „Ve spojení můžeme být v případném insolvenčním řízení jedním z největších hráčů a společným postupem je možné garantovat klientům z řad SME i například municipalit jejich práva v co největší míře, a mít rozhodný hlas,“ uvedl managing partner LitFinu Maroš Kravec.

Vedle drobných klientů, kteří jsou v současné době vypláceni z garančního fondu do výše částky 100 000 EUR, je mnoho klientů, jejichž pohledávky jsou vyšší. Od začátku krize spjaté se Sberbank CZ jejich zájem o pomoc při získání svých finančních prostředků registruje Asociace malých a středních podniků. „Víme, že ve spolupráci mohou mít firmy větší šanci. Chceme proto vyzvat i ostatní naše členy a další podnikatele, aby se ozvali, pokud mají o společné řešení zájem,“ doplnil předseda představenstva ASMP Josef Jaroš důvod, proč se Asociace rozhodla pro spolupráci.

Cílem společného projektu je pochopit a co nejvíce vyhovět poptávce klientů, která může být různorodá. Vedle klasického převzetí nákladů vymáhání individuálních nároků ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří (litigační financování) se chystá také program překlenovacího financování ve spolupráci s finančními institucemi.

Více informací je možné získat na webu www.penizezbanky.cz

Investiční skupina Natland je aktivní investor a developer působící na českém i slovenském trhu. Investuje do středně velkých firem a výnosových nemovitostí, staví rezidenční a polyfunkční objekty. Je expertem na krizový management společností, které se ocitnou v problémech a v rámci poskytování specializovaného finančního servisu má roky zkušeností, know-how a pozitivní track-record z procesů konsolidace věřitelů, kterým pomáhá s maximalizací objemu finančních prostředků, které se vracejí původním věřitelům. Prostřednistvím fondu FFTP je Natland je schopen vstupovat do komplikovaných litigačních sporů a transparentně zastupovat věřitele, koordinovat odbornou a právní pomoc, služby ekonomických, daňových poradců i soudních znalců a podobně. Natland byl založen v roce 2002 Tomášem Raškou a v současné době má další tři partnery: Karla Týce, Davida Manycha a Janu Sečkářovou.

Společnost LitFin, která je komplexním investorem do soudních sporů ve střední a východní Evropě. Je jedním z největších hybatelů trhu financování soudních sporů v Evropské unii, který působí ve všech hlavních jurisdikcích včetně Německa, Belgie, Nizozemska, České republiky a Slovenska. V rámci Evropské unie financuje mimo jiné žaloby poškozených v kauze kartelu výrobců nákladních automobilů, kterým Evropská komise udělila rekordní pokutu EUR 3,8 miliardy.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v roce 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy. Členy jsou firmy z různých oborů z celé České republiky, samostatné asociace, sdružení, cechy, svazy, živnostníci, banky a finanční instituce, střední a vysoké školy, agentury, klastry i neziskové organizace.

Kontakt pro média:
Hana Filipová
Head of Marketing&Communication
hana.filipova@natland.cz
+420739500844

Zpět na přehled