Kara je zachráněna. Insolvenční řízení skončilo

22.1.2022

Tradiční česká značka se sedmdesátiletou historií KARA Trutnov po 13 měsících vystoupila, ozdravená, z insolvenčního režimu. Krajský soud v Hradci Králové vydal usnesení, že společnost splnila reorganizační plán, který předložila investiční skupina Natland. Insolvenční řízení tak skončilo a trvalo něco málo přes rok, což jej řadí k jednomu z nejrychleji vyřešených případů úpadku v České republice.

Společnost KARA byla v insolvenci od února roku 2021, její věřitelé se přitom jednomyslně shodli, že nejlepším řešením situace je reorganizace, ačkoliv bývalé vedení KARA svým pasivním přístupem prakticky preferovalo konkurs. Stejně tak se 100 procent u soudu přítomných věřitelů shodlo, že sestavením reorganizačního plánu má být pověřena společnost Natland Pohledávková V. ze skupiny Natland. Bývalý majitel společnosti KARA Zdeněk Rinth byl jmenován jediným členem představenstva a stal se krizovým manažerem. V říjnu 2021 byl reorganizační plán přijat znovu téměř 100 % věřitelů a počátkem listopadu jej schválil i soud.

Během prvních měsíců roku 2022 došlo ke splnění podstatných částí reorganizačního plánu. Došlo ke změně kapitálové struktury KARA a posílení jejího vlastního kapitálu. Natland také poskytl 23 milionů korun k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. „Díky tomu, že se podařilo přijmout sanační způsob řešení situace ve společnosti KARA a společnost neskončila v konkursu, došlo ve spolupráci s managementem společnosti KARA k obnovení provozu podniku i udržení a znovunastavení obchodní spolupráce, zastavily se odchody zaměstnanců a zároveň zaměstnali noví pracovníci. Společnost i nadále řídí Zdeněk Rinth, který je klíčovou osobou a důležitou zárukou pokračování dobrých vztahů společnosti KARA s obchodními partnery,“ uvedl Tomáš Raška, zakladatel skupiny Natland.

Stejně tak díky reorganizaci pod taktovkou Natlandu, která probíhala v optimální spolupráci s managementem KARA, získají věřitelé o minimálně třicet procent vyšší uspokojení svých pohledávek, než kdyby KARA skončila v konkursu. Právní služby v rámci insolvenčního řízení společnosti KARA Trutnov poskytovala od okamžiku převzetí krizového řízení bývalým majitelem Zdeňkem Rinthem advokátní kancelář Glatzová & Co.

Skupina Natland v případu KARA využila své silné know-how v oblasti litigačního financování. Zavázala se, že bude financovat spory, z nichž mohou získat nezajištění věřitelé další peníze. A to v případě, že se podaří uplatnit škody vůči některým osobám zodpovědným za úpadek firmy.

 

Kontakt pro média:
Hana Filipová
Head of Marketing&Communication
hana.filipova@natland.cz
+420739500844

Zpět na přehled