Karel Týc o důležitosti provázání staveb s místem

31.3.2021

Covid mnoho lidí upoutal ještě více k domovům, a i do budoucna patrně zanechá stopu v ještě větším důrazu na dobře vymyšlené bydlení a prostor kolem něj. Jak přispět k budování přirozených center čtvrtí? Jak upravit okolí stanic metra? Potřebuje Praha další ikonickou stavbu?

Nad těmito a mnoha dalšími otázkami se v pořadu TVIZE zamýšlí náš partner Karel Týc spolu s dalšími dvěma osobnostmi pražského developmentu Omarem Koleilatem ze společnosti Crestyl a Janem Řežábem z JRD.

Natland při developmentu vždy ctí jeho praktičnost a udržitelnost projektu. Usiluje, aby naše nemovitosti byly nadčasové a sloužily nejen dnešní generaci, ale i tm příštím.  Nechceme stavět jen budovy, chceme budovat domovy a utvářet životní styl. To vše je v debatě dostatečně patrno.

 

Zpět na přehled