Natland navýšil svůj vlastnický podíl ve společnosti KLIKA-BP

19.12.2020

Odkupem 20% podílu se tak vlastnický podíl Natlandu ve společnosti zvýšil z 52 % na 72 %.
Již v létě 2020 proběhla změna korporátní struktury společnosti KLIKA-BP, kdy došlo k rozdělení na jednotlivé core aktivity:

Zpět na přehled