Natland předložil plán na ozdravení společnosti KARA

8.9.2021

Zachování chodu KARY bude znamenat o téměř třetinu vyšší částku na uspokojení věřitelů, než kdyby šel podnik do konkurzu. Skupina Natland navíc hodlá financovat právní spory na uplatnění škod vůči některým osobám zodpovědným za úpadek společnosti KARA, aby výtěžek získali nezajištění věřitelé.

Praha, 8. září – Investiční skupina Natland jako největší zajištěný věřitel pověřený soudem dokončila přípravu reorganizačního plánu pro společnost KARA. Nyní se s ním seznámí věřitelé. Výsledkem restrukturalizace má být zachování chodu společnosti KARA, což bude mít pozitivní dopad na všechny věřitele. Na jejich uspokojení připadne o takřka 30 procent vyšší částka, než by získali v případě, že by KARA skončila v konkurzu. Kromě toho Natland v rámci svých CSR aktivit hodlá financovat postup a uplatňování škod vůči některým ovládajícím osobám a osobám s vlivem z managementu skupiny C2H, které jsou zodpovědné za situaci úpadku, a výtěžek získají nezajištění věřitelé společnosti KARA.

Základní kroky reorganizace budou změna kapitálové struktury společnosti KARA, posílení kapitálu pro možnost uspokojení nezajištěných věřitelů a provozní financování společnosti KARA.

Novým akcionářem firmy KARA se stane společnost Natland Pohledávková V. (NPV) ze skupiny Natland. Jako zajištěný věřitel bude uspokojen čistě úpisem nových akcií, pohledávku kapitalizuje. „Dalších 23 milionů poskytne NPV ve formě dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, čímž budou uspokojovány pohledávky nezajištěných věřitelů. Zákazníci budou uspokojeni stejně jako zapodstatové pohledávky v plné výši. Ostatní nezajištění věřitelé budou uspokojeni poměrně – na úrovni minimálně 9,59 % až 12,54 % v závislosti na výsledcích incidenčních sporů,“ uvedl Tomáš Raška, majoritní vlastník skupiny Natland.

V případě, že po schůzi věřitelů dojde ke schválení reorganizačního plánu, začne management společnosti KARA spolu se skupinou Natland s jeho plněním. Společnost KARA i nadále bude řídit Zdeněk Rinth, pod jehož vedením zažil podnik s více než sedmdesátiletou historií nejlepší období před tím, než jej začala vlastnit společnost C2H.

Právní servis při přípravě reorganizačního plánu poskytovala advokátní kancelář AK Glatzová & Co.

Zpět na přehled