Natland rezidenční investiční fond mezi TOP nemovitostími fondy na českém trhu

17.10.2019

Natland rezidenční investiční fond ze skupiny Natland se umístil mezi TOP realitními fondy kvalifikovaných investorů v žebříčku Hospodářských novin ve spolupráci s Institutem strategického investování Fakulty financí Vysoké školy ekonomické v Praze.

Podle nezávislé analýzy dosahuje Natland rezidenční investiční fond TOP TEN výnos mezi realitními fondy kvalifikovaných investorů. Několik let konzistentně dosahuje roční výnos 5,5 – 5,6 %. Je to také druh největší realitní fond kvalifikovaných investorů na trhu, celkové investice již přesáhly 3 miliardy korun.

Úrokové míry jsou pro střadatele na minimu, ale ceny nemovitostí dále rostou. Přímá koupě nemovitosti může představovat vysoké náklady vstupu na trh pro jednotlivého investora či střadatele, a zároveň také možnou rizikovou expozici skrze jedinou nemovitost. Realitní fondy tak nabízí vhodnou alternativu, jak se zapojit do realitního boomu.

Realitní investiční fondy rostou na oblibě a stále více lidí je používá jako standardní metodu zhodnocení úspor. Data ukazují, že se objem prostředků investovaných do realitních podílových fondů za posledních 7 let zdesetinásobil.

Natland rezidenční investiční fond má zasloužené místo mezi TOP realitními fondy díky své prokázané schopnosti nabídnout střadatelům bezpečné zhodnocení: investuje v rezidenčních nemovitostních projektech nad kterými má plnou kontrolu. Výhodou je také opora v silné a zkušené investiční skupině Natland. Vyhodnocení mezi TOP realitními fondy expertní skupinou tak dále podtrhuje důležitost skupiny na realitním trhu.

Investoři se na tomto růstu mohou podílet nejen skrze investiční fond ale také skrze dluhopisy Natland Bonds.

Kontakt: media@natland.cz  

Zpět na přehled