Natland se zapojí do řešení situace ve skupině Reality Investing

17.1.2022

Praha, 17. ledna 2022 – Skupina RI se v posledních několika měsících dostala do složité finanční, organizační a provozní situace. V současné době nemá kapacity dokončit své projekty, ani zpeněžit efektivně svá aktiva, aby získala dodatečné zdroje.  Zástupci nejvýznamnější části jejích investorů a potenciálních věřitelů – agenti pro zajištění – požadují komplexní řešení situace ve skupině RI. Nový krizový management RI proto oslovil investiční skupinu Natland, která má v oblasti restrukturalizace aktiv letité zkušenosti a potřebné know-how, aby se zapojila do řešení stávající situace ve skupině RI.

Investiční skupina Natland je připravena aktivně participovat na řešení situace, v níž se Reality Investing nachází, poskytnout lidské i finanční zdroje včetně svého rozsáhlého know-how. Agenti pro zajištění, krizový management RI a Natland se shodli, že hlavním cílem musí být koordinace kroků při ochraně hodnoty aktiv skupiny RI za účelem uchování maximální hodnoty pro její investory. Agenti pro zajištění sice drží pro investory zástavy, ze kterých mohou být uspokojeny pohledávky investorů, ale nemají personální kapacity, ani manažerské nástroje k dokončení projektů, na nichž závisí výše uspokojení investorů.

Nejvhodnějším způsobem řešení situace RI je řízená restrukturalizace s cílem předcházet prodejům aktiv v tísni a udržet hodnotu majetku s maximální výtěžností pro různé skupiny investorů, kteří mohou být aktuálním stavem skupiny RI potenciálně poškozeni. Natland je zároveň připraven zajistit i finanční rámec pro spolufinancování některých životaschopných projektů v rámci skupiny RI. Případně také poskytnout potřebné zdroje na zabezpečení provozního financování RI či litigačního financování za účelem odvrácení a vymáhání škod způsobených neoprávněnými postupy ze stran třetích osob, kteří skupinu RI a její aktiva napadají.

Zpět na přehled