Natland v roce 2018 vyrostl o třetinu a zvýšil zisk

15.7.2019

Praha (15.7.2019)
Investiční skupina Natland má za sebou úspěšný rok. Zisk skupiny přesáhl 640 milionů, zejména díky vlivu významné loňské transakce, což byl prodej bratislavské paroplynové elektrárny PPC Investments energetické skupině Veolia. „Nicméně zisk vzrostl o 26,1 %  i po očištění vlivu této transakce”, uvedl zakladatel a většinový vlastník Natlandu Tomáš Raška.

Natland, jehož hlavními oblastmi činnosti jsou Private Equity a Real Estate, také zvýšil v roce 2018 hodnotu majetkových účastí o 14 procent na 1,31 miliardy korun. Jejich tržby činily 1,27 miliardy korun. Celková aktiva majetkových účastí vzrostla téměř o třetinu, nyní převyšují hranici 5 miliard korun. „Významnou akvizicí je například převzetí části podniku JET Money pod křídla naší společnosti EC Financial Services, což pro nás bude znamenat možnosti mnoha synergií. Růst hotovostního businessu je odrazovým můstkem pro další rozvoj i v bezhotovostních operacích,“ řekl David Manych, partner skupiny Natland odpovědný za transakci a finance.
Velmi dobře si v roce 2018 vedla také divize Real Estate. Na trh dodala více než stovku nových bytů v pražských projektech. Natland rezidenční investiční fond dosáhl za minulý rok celkové výnosnosti 14,6 % měřené jako nárůst čisté hodnoty aktiv na investiční akcie. Celková aktiva fondu přesáhla částku 800 milionů a za rok 2018 vytvořil fond čistý zisk 90 milionů Kč.
Ke konci roku byla skupina aktivní v akvizicích větších balíků nesplácených korporátních dluhů v retailu a stavebnictví, a to v objemu dosahujícím zhruba půl miliardy korun.

Výroční zprávu se zpravodajstvím o minulém roce je možné si pročíst zde. 

Kontakt: media@natland.cz  

Zpět na přehled