Natland vstupuje do příbramské teplárny a financuje její transformaci

1.5.2019

Praha 1. července – Investiční skupina Natland získala třetinový podíl ve společnosti Mincom, a.s., jež nově vlastní a provozuje Příbramskou teplárenskou, a.s. Zajistila také financování transakce a následné modernizace.

Dne 31.6.2018 dokončil Mincom převzetí 100% akcií Příbramské teplárenské, a.s. od insolvenčního správce a zároveň rozvodnou teplárenskou infrastrukturu od města Příbram. Končí tak téměř dvacetiletá nejistota ohledně budoucnosti tohoto podniku.

Na straně prodávajících působila poradenská společnost Patria Corporate Finance spolu s dražebníkem Naxos

Jednalo se o složitou transakci, kde vystupovali dva prodávající – město Příbram a věřitelé zkrachovalé společnosti Příbramská teplárenská

Natland vystupoval na straně kupujícího, účelové společnosti Mincom, ze skupiny EnergoFuture jako poskytovatel financování této transakce a zároveň se stal investorem s výší podílu 33%.

Příbramská teplárna zároveň zahájila adaptaci části svých výrobních kapacit ze spalování uhlí na využití dřevní štěpky. Tato investice dosáhne výše přibližně 100 mio CZK a krom výroby tepla bude nově vyrábět i elektrickou energii, s instalovaným výkonem 40 MW.

Propojení ekologie a ekonomie provozu nespočívá jen v nižších emisích a nové kogeneraci elektřiny, ale také v lepším využití zdrojové suroviny. Namísto hnědého uhlí bude od nové topné sezóny teplárna spalovat lehce obnovitelnou dřevní štěpku, a přestavěný kotel bude mít navíc o šestinu vyšší účinnost (83 %).

Aby se transformační práce v příbramské teplárně stihly do začátku topné sezóny, bylo nutno jednat rychle, čemuž přispěla i kvalita technické přípravy stávajícího týmu Příbramské teplárenské a týmu EnergoFuture.

Právní poradenství skupině Natland poskytovala advokátní kancelář Dentons,na straně skupiny Energo Future pak advokátní kancelář Strnad, Joch, Lokajíček

Technické parametry: 
Kotle – parametry, výkon:

Hlavní výměníková stanice:

Horkovod:

Parovod:

Elektroodlučovače a odsíření:

Úprava vody:

Vlečka:

Kontakt pro média: media@natland.cz

 

Zpět na přehled