Pomáháme s výchovou mladoboleslavských talentů

20.10.2020

Školy i sportovní kluby patří mezi nejpostiženější oblasti našich současných životů. Budoucí generace vzděláváme na dálku, bez možnosti přímé interakce s vyučujícím; sportovat musí většinou sami, a ti nejlepší, pokud je jim dovoleno hrát, musejí tak dělat bez diváků.

Dobře víme, že na těchto detailech záleží. Urychlit návrat k normálu nedokážeme, ale dokážeme pomoci v překlenutí té doby, dokážeme pomoci v následném dalším rozvoji. V duchu starořeckého ideálu καλὸς κἀγαθός neboli kalokagathia jsme podpořili finančním darem rozvoj mladých mladoboleslavanů – jak na těle, tak na duchu, a to rovným dílem.

Školy i sportovní kluby patří mezi nejpostiženější oblasti našich současných životů. Budoucí generace vzděláváme na dálku, bez možnosti přímé interakce s vyučujícím; sportovat musí většinou sami, a ti nejlepší, pokud je jim dovoleno hrát, musejí tak dělat bez diváků.

Dobře víme, že na těchto detailech záleží. Urychlit návrat k normálu nedokážeme, ale dokážeme pomoci v překlenutí té doby, dokážeme pomoci v následném dalším rozvoji. V duchu starořeckého ideálu καλὸς κἀγαθός neboli kalokagathia jsme podpořili finančním darem rozvoj mladých mladoboleslavanů – jak na těle, tak na duchu, a to rovným dílem.

Druhou polovinu jsme věnovali rozvoji ducha na Základní a Mateřské škole Mladá Boleslav v Jilemnické ulici.

Škola dar použije k rozvoji vzdělávání, podpory mládeže, a možností, které škola žákům nabízí.

 

Zpět na přehled