Natland navýšil svůj vlastnický podíl ve společnosti KLIKA-BP

Odkupem 20% podílu se tak vlastnický podíl Natlandu ve společnosti zvýšil z 52 % na 72 %.
Již v létě 2020 proběhla změna korporátní struktury společnosti KLIKA-BP, kdy došlo k rozdělení na jednotlivé core aktivity:

  • hašení vodou
  • hašení plynem
  • servis
  • slovenský trh